Інвестиційна діяльність підприємства

Економічна сутність інвестицій. Класифікація інвестицій, основні поняття інвестиційної діяльності. Процес управління інвестиціями компанії. Характеристика інвестиційної діяльності в Україні. Особливості форми здійснення фінансових інвестицій підприємства.

Подобные документы

 • Поняття інвестиційної діяльності та проблеми її активізації в Україні. Класифікація джерел фінансування інвестицій. Сутність інвестиційного проекту та його цикли. Проблеми фінансового забезпечення інвестиційної діяльності, методи оцінки її ефективності.

  курсовая работа, добавлен 01.12.2013

 • Сутність інвестицій та інвестиційної діяльності, опис методів оцінки її ефективності. Характеристика циклів інвестиційного проекту. Проблеми фінансового забезпечення інвестицій. Напрями покращення управління інвестиційною діяльністю підприємства.

  дипломная работа, добавлен 18.10.2011

 • Сутність та економічна роль фінансових вкладень підприємства. Принципи інвестування. Основні цілі здійснення фінансових інвестицій, їх переваги і недоліки. Класифікація інвестицій за об’єктами вкладень. Види доходів від фінансової діяльності підприємства.

  реферат, добавлен 20.06.2012

 • Особливості та форми здійснення фінансових інвестицій, їх економічна суть та класифікація. Оцінка якостей фінансових інструментів інвестування. Поняття портфеля фінансових інвестицій і класифікація його видів. Оперативне управління портфелем інвестицій.

  контрольная работа, добавлен 28.09.2009

 • Особливості поняття інвестицій в широкому економічному сенсі. Джерела фінансування та класифікація форм інвестицій і видів інвесторів. Інвестиційна політика підприємств та її ефективність. Правове регулювання інвестиційної діяльності підприємств.

  реферат, добавлен 05.09.2008

 • Характеристика специфічних об’єктів інвестиційної діяльності в сфері туризму. Ступінь ризику отримання планованого доходу підприємства. Методологічні підходи до формування диверсифікованого портфеля фінансових інвестицій туристичного підприємства.

  контрольная работа, добавлен 23.11.2011

 • Фінансова складова процесу управління капітальними інвестиціями. Обґрунтування фінансової потреби підприємства в капітальних інвестицій. Аналіз фінансових можливостей підприємства та розробка програми фінансування інвестицій на малому підприємстві.

  дипломная работа, добавлен 02.05.2011

 • Дослідження економічної сутності та форм інвестицій. Функції держави, як суб’єкту інвестиційної діяльності. Класифікація інвестиційних проектів. Правова база інвестиційної діяльності. Мета та цілі інвестиційного управління. Інвестиції в виробничі фонди.

  курсовая работа, добавлен 11.09.2010

 • Поняття інвестицій як найважливішого засобу забезпечення прогресивних структурних зрушень в економіці. Національне законодавство та новий підхід місцевих органів державної влади України до інвестиційної діяльності, гарантії захисту іноземних інвестицій.

  реферат, добавлен 20.02.2012

 • Сутність фінансових інвестицій: поняття та види. Питання організації обліку фінансових інвестицій на підприємстві. Визначення та оцінка їх розміру та ефективності використання. Особливості синтетичного та аналітичного обліку фінансових інвестицій.

  курсовая работа, добавлен 24.11.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.