Косовська проблема в міжнародних відносинах

Витоки та причини назрівання конфлікту у Косово, етапи. Порядок розвитку конфлікту з історичної точки зору. Національний та релігійний склад населення Косово. Політика югославського та сербського урядів, західноєвропейських держав щодо даної проблеми.

Подобные документы

 • Аналіз політики США щодо арабсько-ізраїльського конфлікту в часи холодної війни. Дослідження впливу американсько-радянського суперництва на формування концептуальних засад політики США щодо близькосхідного конфлікту. Уникнення прямої конфронтації з СРСР.

  статья, добавлен 11.09.2017

 • Политико-правовые аспекты гуманитарной интервенции, ее место в международном праве. Проблема соотношения гуманитарной интервенции и вооруженных вмешательств ООН. Применение миротворческой силы в Косово как часть стратегической концепции НАТО на Балканах.

  дипломная работа, добавлен 21.11.2010

 • Вивчення причин та рушійних сил російсько-грузинського конфлікту в контексті їх значення для зовнішньої політики України. Визначення наслідків та тенденцій розвитку російсько-грузинського конфлікту у майбутньому, їх впливу на міжнародні світові стосунки.

  курсовая работа, добавлен 28.11.2010

 • Рівень економічного розвитку України, її місце в світовій економіці та міжнародних економічних відносинах. Участь країни в процесах міжнародної міграції капіталу та торгівлі. Удосконалення системи міжнародних економічних відносин та співробітництва.

  курсовая работа, добавлен 10.12.2009

 • История, характер и динамика конфликта самопровозглашения независимости Косовы (Косово). Дестабилизирующие и конфликтогенные факторы. Сербско-албанские двусторонние отношения. Влияние Косовского конфликта на международную ситуацию и мировую дипломатию.

  курсовая работа, добавлен 20.04.2017

 • Загальна характеристики Великої двадцятки, причини та передумови її створення. Діяльність та роль Великої двадцятки в сучасних міжнародних відносинах. Роль даної організації в подоланні проблем економічної кризи, її місце в архітектурі світової політики.

  контрольная работа, добавлен 15.12.2012

 • Розгляд і особливості розпаду Югославії в його внутрішніх і міжнародних аспектах. Загострення міжнаціональних відносин у югославській федерації. Причини та розвиток громадянської війни 1991-1995 рр. Участь міжнародних організацій у врегулюванні конфлікту.

  курсовая работа, добавлен 19.09.2010

 • Сутність міжнародних міждержавних організацій, яка визначається участю в їхній діяльності держав та урядів, а також важливістю завдань, що їх покликані вирішувати. Організація економічного співробітництва і розвитку. Діяльність та фінансування ЮНІДО.

  лекция, добавлен 10.10.2013

 • Історичні передумови Корейського конфлікту. Всебічний та узагальнюючий аналіз співпраці між Республікою Корея та Корейською Народно-Демократичною Республікою в таких сферах, як дипломатичні відносини, економіка, політика. Ядерна програма КНДР.

  дипломная работа, добавлен 27.09.2011

 • Лівий поворот в країнах Латинської Америки. Боліваріанська альтернатива для латиноамериканських країн. Шляхи врегулювання проблем у відносинах між США і країнами Латинської Америки. Політика латиноамериканських держав відносно Сполучених Штатів у ХХІ ст.

  курсовая работа, добавлен 19.06.2011

 • Загальні характеристики, поняття та сутність міжнародних тендерів, їх види та основні етапи проведення. Порядок подачі пропозицій, визначення переможця тендеру та укладання угоди. Роль міжнародних торгів у розвитку сучасної зовнішньоекономічної торгівлі.

  курсовая работа, добавлен 02.04.2011

 • Поняття та структура міжнародного конфлікту. Особливості філософського знання про міжнародний конфлікт. Типологія філософських поглядів стосовно конфлікту. Функції війни в роботах Суни Цзи. Досягнення миру: порівняння підходів Т. Гоббса та Й. Канта.

  шпаргалка, добавлен 01.12.2008

 • Поява інституту держави як якісний рубіж становлення явища міжнародних відносин. Фактори, які спричинили формування першої системи у міжнародних відносинах. Головні результати розвитку капіталізму. Принцип національного (державного) суверенітету.

  доклад, добавлен 21.10.2011

 • Проблема конфлікту національного та наднаціонального. Пріоритети інтеграції національних економік у світовий економічний простір. Риси сучасного етапу розвитку світогосподарських зв’язків. Проблеми лібералізації глобального торговельного середовища.

  научная работа, добавлен 11.03.2013

 • Міжнародні відносини та зовнішня політика. Класифікація та принципи міжнародних відносин. Функції, засоби та принципи зовнішньої політики. Принцип відповідності нормам міжнародного права та поважання прав людини. Тенденції у зовнішній політиці держав.

  реферат, добавлен 14.01.2009

 • Історія виникнення, етапи розвитку та типізація міжнародних організацій. Головні передумови міжнародної економічної інтеграції. Особливості та проблеми інтегрування України в міжнародну економічну діяльність, її членство в міжнародних організаціях.

  курсовая работа, добавлен 22.06.2010

 • Зовнішньополітичні пріоритети Італії у 1990-2010 роках. Складні відносини Італії з соціалістичною Югославією. Середземноморська політика італійських урядів. Італія та політика США щодо Іраку. Італо-російські відносини. Товарообіг між Італією та Росією.

  курсовая работа, добавлен 21.01.2011

 • Міжнародна організація як постійно діюче добровільне об'єднання держав, створене для вирішення проблем у різних сферах міжнародного співробітництва. Роль міжнародних економічних організацій у світі. Проблеми інтеграції України у світове співтовариство.

  реферат, добавлен 28.05.2010

 • Напрямки українсько-російських відносин у політичній та економічній сферах. Сучасний стан і історія виникнення проблем в українсько-російських відносинах, їх світове значення (санкції Заходу проти Росії). Головні виклики російсько-українського конфлікту.

  курсовая работа, добавлен 21.07.2016

 • Висвітлення політики європейських країн союзників США щодо врегулювання Карибської кризи у вітчизняній, радянській, сучасній російській, західноєвропейській та американській історіографії. Основні етапи становлення, ступінь наукової розробки даної теми.

  статья, добавлен 07.08.2017

 • Суспільно-політичний та економічний розвиток Індії після розпаду Радянського Союзу та приходу до влади ІНК. Наведення фактів, які свідчать про спільну політику обох держав у підтримці стабільності регіону та спільній позиції щодо стримування Китаю.

  статья, добавлен 11.09.2017

 • Основні витоки дестабілізуючих факторів політичної системи країн Близького Сходу. Аналіз головних етапів та тенденцій розвитку революційних заворушень. Країни-учасниці ліги арабських держав: Алжир, Єгипет, Ірак, Лівія, Саудівська Аравія, Сирія, Сомалі.

  курсовая работа, добавлен 22.06.2015

 • Кризи, що погіршили відносини між двома супердержавами. Куба як джерело великого конфлікту. Потужність військового потенціалу наддержав. Карибська криза 1962 року. Радянське втручання. Реакція з боку США. Ухвала Хрущова. Врегулювання конфлікту.

  реферат, добавлен 07.10.2008

 • Сутність, структура та причини виникнення зовнішнього боргу. Економічні наслідки зростання зовнішнього боргу для розвитку національних економік світу. Інструменти розв’язання проблеми заборгованості в США. Оцінка динаміки та структури боргу України.

  курсовая работа, добавлен 04.04.2013

 • Канада різноманітна країна з етнічної точки зору. Іміграція - як важливий чинник зростання її населення. Глобальна репутація Канади як високорозвиненої, мирної, вільної від етнічних конфліктів країни. Основні напрямки міграції населення всередині Канади.

  научная работа, добавлен 16.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.