Інформаційні технології – оптимізація управління

Зміст інформаційно-документаційного забезпечення управління. Роль інформаційних технологій в забезпеченні оперативності та гнучкості прийняття рішень, в забезпеченні своєчасного та правильного створення документів. Структура інформаційної системи.

Подобные документы

 • Філософія японського менеджменту. Система службового просування. Японський менеджмент як нове економічне чудо. Принципи японського управління. Керування персоналом у Японії. Система прийняття рішень. Японські методи управління якістю, виробництвом.

  реферат, добавлен 19.12.2010

 • Роль інформаційних систем в управлінні сучасними організаціями. Системи планування ресурсів підприємства синхронізованого зі споживачами (CSRP). Гіпертекстовий простір в Інтернет (www). Нове покоління комп‘ютерних експертів - Web-майстрів (Webmaster).

  контрольная работа, добавлен 12.02.2008

 • Методологічні основи управління персоналом на підприємстві. Сучасні концепції використання людського фактора. Методологія та зміст управління персоналом. Управління персоналом як динамічна система. Принципи та методи побудови системи управління.

  курсовая работа, добавлен 25.01.2004

 • Напрямки перетворення організаційної структури підприємства. Аналіз методів прийняття та реалізації рішень на великому машинобудівному підприємстві. Побудова нейромережової моделі відносної ефективності прийняття управлінських рішень. Розрахунки прибутку.

  курсовая работа, добавлен 23.07.2016

 • Визначення, класифікація та порядок організації роботи з ризиками на підприємстві. Методичні аспекти побудови системи управління ризиками на ВАТ "Севастопольський морський завод". Розробка управлінських рішень щодо методів управління наявними ризиками.

  курсовая работа, добавлен 22.02.2011

 • Основи стратегічного управління диверсифікованими підприємствами. Удосконалення системи управління стратегією ТОВ "Комунтехсервіс" та підвищення рівня її ефективності. Розробка нової стратегії з формуванням моделі прийняття рішення про вибір стратегії.

  дипломная работа, добавлен 23.09.2011

 • Правові умови та структура управління підприємством, органи управління. Узгодження інтересів учасників майнових відносин. Регламентація та організація праці працівників апарату управління. Участь працівників організації в прийнятті управлінських рішень.

  курсовая работа, добавлен 05.05.2010

 • Інформаційне забезпечення управління. Можливості організації ефективної взаємодії підприємств з суб’єктами ринку інформаційних продуктів і послуг та державної підтримки. Структура інформаційного простору підприємства. Конкурентоздатність підприємства.

  реферат, добавлен 23.03.2012

 • Сутність лінійного управління підприємством на прикладі товариства "Міські інформаційні системи". Встановлення вертикальних рівнів управління, зв'язків між різними підрозділами, повноважень і відповідальності різних посад та посадових обов'язків.

  лабораторная работа, добавлен 15.03.2015

 • Дослідження суті та завдань системи управління конфліктами - одного з основних напрямків вивчення конфліктології, так як він вивчає саме середовище виникнення та розвитку конфлікту, а також стадію зниження конфліктного потенціалу у суспільному середовищі.

  контрольная работа, добавлен 17.08.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.