Інформаційні технології – оптимізація управління

Зміст інформаційно-документаційного забезпечення управління. Роль інформаційних технологій в забезпеченні оперативності та гнучкості прийняття рішень, в забезпеченні своєчасного та правильного створення документів. Структура інформаційної системи.

Подобные документы

 • Аналіз оглядово-аналітичних документів як основи інформаційно-аналітичного забезпечення управління установою. Види та структура документів, методика їх створення. Інформаційно-документне забезпечення органів влади на прикладі міської ради м. Кузнецовськ.

  дипломная работа, добавлен 20.12.2010

 • Характеристика процесу управління. Аспекти та заходи впровадження автоматизованої системи управління, її склад. Основні типи програмного та інформаційного забезпечення управління. Системи підтримки прийняття рішень, їх характеристика та призначення.

  реферат, добавлен 05.03.2012

 • Визначення інформаційної технології управління. Опис інформаційного менеджменту, його технології й програм в управлінні роботою менеджерів. Специфіка обробки інформації у інформаційних системах менеджменту корпорацій й підприємств різних форм власності.

  курсовая работа, добавлен 12.03.2010

 • Основні чинники виникнення й розвитку інформаційного документа. Поняття та характеристика інформаційного документа, його зміст та призначення, риси. Види інформаційних документів в системі інформаційно-аналітичної діяльності забезпечення управління.

  курсовая работа, добавлен 21.12.2010

 • Поняття "прийняття рішення": місце цього процесу в системі управління. Етапи інтуїтивної та раціональної технологій прийняття рішень. Критерії оцінки якості інформації та істотні чинники впливу на рішення. Умови для використання різних стилів рішень.

  методичка, добавлен 07.08.2008

 • Інформація як один із факторів, який впливає на ефективність управління і розвиток організації. Джерела та носії інформації. Класифікація інформаційних систем і технологій. Особливості застосування інформаційних технологій в організаціях різного типу.

  курсовая работа, добавлен 17.11.2014

 • Інформація як основа для прийняття рішень по управлінню виробничими процесами. Структура інформаційної системи управління машинно-тракторним парком. Інженерний менеджмент як інструмент розробки і функціонування системи обліку та оцінки роботи виробництва.

  реферат, добавлен 20.09.2010

 • Визначення поняття політики управління. Роль технології і процедури керування у підвищенні та зростанні економічного потенціалу підприємства. Розгляд впливу алгоритмізації операцій на прийняття оптимальних рішень у рамках функцій керуючої системи.

  реферат, добавлен 18.05.2011

 • Процес інформаційно-аналітичної діяльності та основні принципи організації її в системі управління. Вимоги до інформаційно-аналітичного документу в умовах прийняття управлінських рішень. Інформаційна діяльність в Україні в сфері державного управління.

  курсовая работа, добавлен 17.11.2014

 • Загальна характеристика програмних продуктів для бізнес-планування інвестиційних проектів. Поняття і роль корпоративних інформаційних систем. Засоби архівації та очистки інформаційних сховищ. Загальна характеристика і область застосування системи R/3.

  реферат, добавлен 17.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.