Дослідження зміни характеру головного героя роману Гі де Мопассана "Любий друг" Жоржа Дюруа

Тип маргінальної особистості в контексті літератури кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Еволюція Жоржа Дюруа – героя роману Гі де Мопассана "Любий друг". Еволюція поглядів головного героя в умовах зростання його значимості в суспільстві та під впливом соціальних умов.

Подобные документы

 • Коротка біографія російського письменника Ф.М. Достоєвського і аналіз його роботи над романом "Злочин і покарання". Опис сюжетної лінії твору. Характер Раскольнікова як головного героя роману. Відображення основних рис епохи і критика суспільства.

  презентация, добавлен 17.12.2012

 • Аналіз творчості Гі де Мопассана -геніального новеліста, "метеора світової літератури". Ідеалістичні сторони світогляду Мопассана, його гумор та сатира, уява про таємну підступність та злість життя підсилює песимістичну інтонацію числених його розповідей.

  реферат, добавлен 12.09.2008

 • Узнаваемое пространство в строках "Поэмы без героя". Историко-культурные реминисценции и аллюзии как составляющие хронотопа в поэме. Широкая, предельно многогранная и многоаспектная пространственная структура «Поэмы без героя» подчеркивает это.

  реферат, добавлен 31.07.2007

 • Этапы и особенности эволюции лирического героя в поэзии А. Блока. Своеобразие мира и лирического героя цикла "Стихи о Прекрасной Даме". Тема "страшного мира" в творчестве великого поэта, поведение лирического героя в одноименном цикле произведений.

  курсовая работа, добавлен 04.01.2014

 • Огляд творчої діяльності видатних письменників доби Відродження, європейського культурного руху. Вивчення теоретичних й історико-літературних аспектів жанру пікарескного роману. Аналіз трансформації героя пікарески, світового розвитку шахрайського роману.

  курсовая работа, добавлен 19.06.2011

 • Американська література кінця 19 - початку 20 сторіччя. Анатомія американського правосуддя. Головна ідея роману Т. Драйзера "Американська трагедія". Дослідження художньої своєрідності особистості "героя-кар'єриста" у творчості Теодора Драйзера.

  курсовая работа, добавлен 16.07.2010

 • Общее значение термина "новелла". Краткий литературный анализ нескольких произведений Ги де Мопассана: "Ожерелье", "Правдивая история", "Бесполезная красота", "Вендетта", "Драгоценности", "Пышка". Особенности сюжетных линий новелл Ги де Мопассана.

  доклад, добавлен 07.10.2010

 • Сюжетні та композиційні особливості роману Гофмана “Життєва філософія кота Мурра”. Відображення головних ідей романтиків XVIII–початку XIX століття - пошуки ідеального героя, місце творчої натури в суспільстві, шляхи її розвитку, внутрішній світ людини.

  реферат, добавлен 24.04.2009

 • История формирования романа как жанра, возникновение романного героя, личности, осознавшей свои права и возможности, в художественной литературе. Отображение героя, соединившего в себе романтическое и реалистическое начало, в прозе М.Ю. Лермонтова.

  курсовая работа, добавлен 05.09.2015

 • Сущность и история развития понятия "герой" от древнегреческих мифов до современной литературы. Персонаж как социальный облик человека, отличия данного понятия от героя, порядок и условия превращения персонажа в героя. Структура литературного героя.

  реферат, добавлен 09.09.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.