Сацыяльна-эканамічнае развіццё БССР ў 1950-1960-х гг.

Пошук новых шляхоў стымулявання вытворчасці у гады НТР. Пераадолення крызіснага стану сельскай гаспадаркі. Асваенне цалінных і закінутых зямель на Усходзе. Змены ў кіраванні прамысловасцю і транспартам. Прычыны замаруджвання тэмпаў эканамічнага развіцця.

Подобные документы

 • Идеология "аджорнаменто" в трудах западноевропейских теологов персоналистов. Основные положения, выдвинутые на II Ватиканском соборе и его итоги. Реформаторские движения в рядах католической церкви в 1950-1960-е гг. и значение привнесенных изменений.

  курсовая работа, добавлен 13.07.2011

 • Нацыянальна-вызвалейчы, сялянскі і рабочы рух у Заходняй Беларусі. Гаспадарка Заходняй Беларусі ў 1921–1939 гадах. Стан сельскай гаспадаркі Заходняй Беларусі, узровень матэрыяльнага дабрабыту насельніцтва. Культура Заходняй Беларусі ў 20–30-я гады.

  реферат, добавлен 25.01.2011

 • Асаблівасці узнікненне гарадоў Беларусі. Стан развіцця гораду Полацк, які служыў феадалу як адміністрацыйна-палітычны цэнтр, абарончы апорны пункт. Прыняцця магдэбурскага права, аналіз органаў самакіравання, развіццё культуры. Прычыны заняпад гарадоў.

  реферат, добавлен 27.07.2012

 • Характеристика развития промышленности СССР в 1950-1960 гг. Особенности формирования центров машиностроения, пищевой и лёгкой промышленности Вологодской области. Организация строительства и эксплуатация Волго-Балтийского водного пути им. В.И. Ленина.

  дипломная работа, добавлен 10.07.2017

 • Разбурэнні Беларусаў пасля Вялікай Айчыннай вайны і фашысцкай акупацыі. Ўзаемадапамога і аб'яднанне рэсурсаў усіх савецкіх рэспублік для аднаўлення эканомікі краіны. Недастатковае развіццё таварна-грашовых адносін як фактар тармажэння ўздыму эканомікі.

  реферат, добавлен 17.12.2010

 • Обновление темы формирования "нового человека" и ее закрепление в официальных документах и выступлениях на рубеже 1950-1960-х годов. Особенности обозначения основных идеологических векторов развития СССР в условиях реализации новой Программы КПСС.

  дипломная работа, добавлен 27.06.2017

 • Асаблівасці культурнага развіцця ў паслякастрычніцкі перыяд і перабудова адукацыі. Беларусізацыя 20-30-х гадоў. Моўная палітыка, развіццё архітэктуры, скульптуры, жывапісу, музыкі, тэатра і літаратуры. Масавыя рэпрэсіі дзеячаў культуры Беларусі.

  реферат, добавлен 18.05.2013

 • Гісторыя Еўропы эпохі Сярэднявечча. Развіццё прадукцыйных сіл у сельскай гаспадарцы Германіі. Сацыяльнае становішча нямецкага сялянства ў канцы ХV - ў пачатку XVI стагоддзя. Сялянскія бунты як праява незадаволенасьці феадальнымі адносінамі ў сяле.

  курсовая работа, добавлен 25.07.2012

 • Вплив структури розселення на спосіб життя, зростання добробуту родини і суспільства. Вивчення повсякденного життя українських селян під час зміни сільської поселенської структури в 1950-1960 рр. Політика планових переселень та укрупнення колгоспів.

  статья, добавлен 20.08.2013

 • Конфликт в руководстве СССР в конце 1950–х годов. Экономическая политика КПСС в конце 1950–х годов: достижения отдельных отраслей хозяйства. Административно–хозяйственные реформы Н. Хрущева. Особенности решения некоторых социальных вопросов в обществе.

  презентация, добавлен 01.09.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.