Заочний розгляд справ в цивільному процесі

Захист прав і законних інтересів громадян. Виникнення та еволюція заочного провадження в цивільному процесі. Поняття та умови заочного розгляду цивільної справи. Порядок заочного розгляду справи. Перегляд, оскарження та скасування заочного рішення.

Подобные документы

 • Понятие, значение, условия и порядок заочного производства. Обжалование заочного решения. Содержание заявления о пересмотре заочного решения. Полномочия суда и основания к отмене заочного решения. Общие правила вступления заочного решения в законную силу.

  курсовая работа, добавлен 03.11.2009

 • Прийняття судом до розгляду цивільної справи. Сторони в цивільному процесі (позивач і відповідач), їх процесуальні права й обов’язки. Класифікація цивільно-процесуальних прав. Експертиза в цивільному процесі. Справи окремого провадження: усиновлення.

  контрольная работа, добавлен 21.07.2011

 • Основные проблемы института заочного производства, его роль в гражданском процессуальном праве. Порядок и условий принятия, исполнения заочного решения. Содержание заявления о пересмотре заочного решения. Законная сила заочного решения и его обжалование.

  курсовая работа, добавлен 30.10.2014

 • Понятие заочного судопроизводства, основания и порядок его рассмотрения. Заочное решение суда, порядок его обжалования. Обязанности суда по пересмотру заочного решения. Вступление заочного решения в законную силу и его актуальные проблемы на практике.

  курсовая работа, добавлен 01.11.2011

 • Підготовка матеріалів до розгляду в суді першої інстанції. Порядок розгляду справи у засіданні господарського суду, прийняття законного і обґрунтованого рішення. Відкладення розгляду справи, зупинення провадження у справі та залишення позову без розгляду.

  курсовая работа, добавлен 09.02.2012

 • Співвідношення положень національного законодавства в частині заочного провадження з європейськими вимогами щодо справедливого судового процесу. Аналіз підходів до розуміння досліджуваного кримінального процесуального інституту та сутність ознак.

  статья, добавлен 17.08.2017

 • Особливості процесуального порядку перегляду цивільної справи у судах вищої інстанції; повноваження апеляційних і касаційних судів, їх співвідношення. Незаконність або необґрунтованість судового рішення суду першої інстанції як підстава його скасування.

  курсовая работа, добавлен 25.05.2012

 • Изучение основных положений и правовой природы заочного производства как порядка рассмотрения гражданских дел. Анализ возможности вынесения заочного решения в отсутствие истца. Обзор проблем постановления заочного решения при участии в деле третьих лиц.

  курсовая работа, добавлен 16.02.2015

 • Процес відкриття провадження у цивільній справі в суді першої інстанції. Процесуальні заходи з підготовки справи до слухання. Основні завдання, що стоять перед суддею на цьому етапі. Судовий розгляд цивільної справи по суті справи з винесенням рішення.

  курсовая работа, добавлен 17.02.2011

 • Понятие, значение и сущность заочного производства, условия и порядок его реализации. Содержание и законная сила заочного решения. Порядок подачи и рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения. Полномочия суда и основания для отмены решения.

  контрольная работа, добавлен 24.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.