Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

Особливості бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах в Україні. Загальна характеристика ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове". Аналіз майнового стану фірм. Основні показники рентабельності і ділової активності підприємств.

Подобные документы

 • Аналіз бухгалтерського балансу СТОВ "Колос" та шляхи його оптимізації: оцінка платоспроможності та ліквідності підприємства, оптимізація структури його капіталу. Організаційно-економічна характеристика фірми, її господарських засобів та пасивів балансу.

  дипломная работа, добавлен 18.05.2011

 • Загальна характеристика підприємства та організація обліку та аудиту на підприємстві. Аналіз фінансового стану. Особливості обліку фінансових інвестицій. Порядок бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості та її відображення у фінансовій звітності.

  дипломная работа, добавлен 10.05.2013

 • Загальна характеристика міжнародної системи бухгалтерського обліку. Міжнародні стандарти та Національні Положення бухгобліку. Переваги використання фінансової звітності, складеної за МСБО. Порівняння принципів обліку і звітності в Україні, ЄС та США.

  реферат, добавлен 07.06.2013

 • Зміст та етапи розвитку бухгалтерського обліку, його форми та принципи, особливості організації в бюджетних установах. Облікова політика підприємств. Сучасні підходи до складання фінансової звітності. Основи регулювання та контролю бухгалтерського обліку.

  курсовая работа, добавлен 04.08.2011

 • Теоретичні основи бухгалтерського обліку фінансової звітності, принципи його гармонізації і стандартизації. Організація незалежного аудиту майнового стану ТзОВ "Мізол". Аналіз балансу та звітів про рух грошових коштів та власний капітал підприємства.

  дипломная работа, добавлен 23.01.2011

 • Розгляд особливостей складання річної фінансової звітності підприємств. Характеристика діяльності ПАТ "Миронівський завод по виготовленню круп та комбікормів", знайомство з планом рахунків бухгалтерського обліку. Аналіз вимог до фінансової звітності.

  курсовая работа, добавлен 19.09.2014

 • Сутність, функції, мета та особливості бухгалтерського обліку. Предмет та об'єкти бухгалтерського обліку. Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Метод бухгалтерського обліку. Синтетичний та аналітичний облік, облікові регістри.

  книга, добавлен 09.10.2008

 • Ведення фінансової бухгалтерії в Україні як обов'язкове. Форма організації бухгалтерського обліку, облікова політика. Форма та зміст фінансової звітності. Особливості обліку інвестиційної нерухомості. Витрати: поняття, класифікація та умови визнання.

  реферат, добавлен 26.10.2010

 • Трансформація національної системи бухгалтерського обліку. Прискорення процесу приведення у відповідність до вимог ринкової економіки та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Основні принципи бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

  презентация, добавлен 22.04.2015

 • Обґрунтування складу принципів бухгалтерського обліку і встановлення взаємозв’язку між ними. Особливості принципів бухгалтерського обліку в Україні та зарубіжних країнах. Десять принципів фінансової звітності, які вважаються найбільш вдало розробленими.

  реферат, добавлен 24.03.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.