Дослідження процесів "витоку" інформації через побічні електромагнітні випромінювання (ПЕМВ) від комп'ютерної системи

Розрахунок радіусу витоку інформації від комп'ютерної системи, відстані прямої видимості та коефіцієнта втрат. Усунення можливості витоку інформації через побічні електромагнітні випромінювання. Перехоплення побічного електромагнітного випромінювання.

Подобные документы

 • Визначення функціонального профілю захищеності комп’ютеризованої системи від несанкціонованого доступу і вимог до захищеності інформації від витоку технічними каналами. Вибір та обґрунтування необхідних фізичних та організаційних засобів захисту.

  курсовая работа, добавлен 22.11.2014

 • Загальна характеристика ТОВ "WED". Програмне забезпечення і система документообігу підприємства. Технічні засоби охорони об’єктів від витоку інформації. Резервне копіювання інформації. Встановлення антивірусу. Впровадження криптографічного захисту.

  курсовая работа, добавлен 01.06.2010

 • Огляд можливостей щодо витоку інформації та заходів по його запобіганню. Захист конфіденційної інформації при проведенні переговорів. Планування захисних заходів щодо видів дестабілізуючого впливу. Виявлення несанкціонованого доступу до ресурсів.

  дипломная работа, добавлен 17.11.2014

 • Розрахунок інформаційних потоків у ЛОМ підприємства, планування середнього трафіку і коефіцієнта використання мережі. Планування структурованої кабельної системи. Структура клієнт-серверних компонентів корпоративної комп’ютерної мережі, захист інформації.

  курсовая работа, добавлен 01.06.2013

 • Злом комп'ютерної системи. Злом через налагодження перемикачів операційних систем. Отримання несанкціонованого доступу до чужої інформації. Аналіз безпеки обчислювальної системи, розробка необхідних вимог і умов підвищення рівня її захищеності.

  реферат, добавлен 05.11.2016

 • Розвиток комп’ютерної техніки. Основи інформатики. Класифікація персональних комп’ютерів. Складові частини інформатики. Інформація, її види та властивості. Кодування інформації. Структурна схема комп’ютера. Системи числення. Позиційна система числення.

  реферат, добавлен 27.10.2003

 • Арифметичні основи, на яких ґрунтується функціонування комп'ютерної техніки. Основні поняття дискретної обробки інформації. Системи числення, форми подання чисел у комп'ютерах. Арифметичні операції, що виконуються над числами, подані у двійковому коді.

  учебное пособие, добавлен 18.12.2010

 • Широке використання інформаційних технологій у всіх сферах життя суспільства. Інформація як об’єкт захисту. Основні види загроз безпеки інформації в комп’ютерних мережах. Несанкційований доступ до інформації і його мета. Порушники безпеки інформації.

  реферат, добавлен 19.12.2010

 • Способи здійснення атак на відмову та пароль. Захист інформації від несанкціонованого доступу та від її витоку в комп'ютерних системах. Використання міжмережевих екранів, системи виявлення вторгнень, засобів аналізу захищеності в комунікаційних системах.

  презентация, добавлен 14.08.2013

 • Забезпечення захисту інформації. Аналіз системи інформаційної безпеки ТОВ "Ясенсвіт", розробка моделі системи. Запобігання витоку, розкраданню, спотворенню, підробці інформації. Дослідження та оцінка ефективності системи інформаційної безпеки організації.

  курсовая работа, добавлен 27.04.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.