Культура Стародавнього Китаю

За свою більш як трьохтисячолітню історію китайський народ вніс вагомий вклад у розвиток науки та техніки. Багато важливих відкриттів та досягнень були зроблені раніше, ніж у інших країнах. Особливого розвитку культура Китаю мала у XVI - XVII ст.

Подобные документы

 • Отличительные черты омирщения русской культуры XVII в. Особенности развития литературы этого периода, в которой утвердились два течения: панегирическое (феодально-охранительное) и народно-обличительное. Изучение архитектуры, зодчества, живописи, обрядов.

  реферат, добавлен 19.06.2010

 • Главные города, остроги и зимовья Сибири в XVII веке. Колонизация Сибири в XVII–начале XVIII вв. Внедрение в земледелие Сибири залежной и паровой систем с зачатками трехполья. Одежда и материальная культура. Строительство: дома; церкви и соборы.

  реферат, добавлен 03.06.2010

 • Вплив християнства на розвиток науки й культури Київської Русі, особливості культури Галицько-Волинського князівства. Особливості європейської середньовічної культури. Мистецтво, освіта та наука середньовіччя, лицарство як явище європейської культури.

  реферат, добавлен 09.05.2010

 • История древней Японии, современная японская культура, секреты кулинарии, тайны восточной медицины, истоки древнейшей философии. Определение основных аспектов культурного развития народов Японии, соотношение его с развитием культуры современной России.

  реферат, добавлен 07.05.2009

 • Индийская культура - культура Востока, которая остается живой культурой до наших дней. История становления индийской цивилизации. Ведический и брахманистский периоды в развитии Индии. Быт, традиции, религия Древней Индии, развитие науки и искусства.

  презентация, добавлен 13.08.2012

 • Реформаційний рух на українських землях, заснування братств, їх заслуга в національно-культурному піднесенні в XVI-XVII ст. Загострення конфесійної боротьби, покатоличення українського населення. Україна в уявленні іноземців. Зміни в духовній культурі.

  реферат, добавлен 25.03.2010

 • Історія європейської культурології, значення категорії "культура". Культура стародавніх Греції та Риму. Асоціація культури з міським укладом життя в середні віки. Культура як синонім досконалої людини в епоху Відродження. Основні концепції культури.

  лекция, добавлен 14.12.2011

 • Історія зародження та розвитку трипільської культури, скіфського мистецтва та язичництва в Україні. Розгляд християнізації Русі як двигуна нового культурного процесу держави. Вдосконалення архітектури, іконопису, живопису в Україні в XIV-XVII століттях.

  реферат, добавлен 09.09.2010

 • У XIX ст. культурні процеси в Україні відбувалися в умовах захоплюючого, різноманітного і широкого розквіту нових ідей і зростання на їх основі національної свідомості. Розвиток освіти та її вплив на культуру XVIII–XIX ст. Мистецтво й нові галузі науки.

  реферат, добавлен 25.04.2008

 • Основні етапи формування культури Польщі, темпи її розвитку з прийняттям християнства. Особливості перших шкіл при кафедральних костьолах та предмети, що викладалися в них. Досягнення польських вчених XV ст. в математиці, астрономії, розвиток літератури.

  реферат, добавлен 29.11.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.