Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

Підвищення ефективності діагностики та лікування залізодефіцитної анемії у дітей на основі ретроспективного експертного аналізу карт стаціонарних хворих за десятирічний період. Показання до призначення препаратів людського рекомбінантного еритропоетину.

Подобные документы

 • Фізична реабілітація в системі комплексного відновного лікування хворих на гіпертонічну хворобу. Клінічна характеристика хворих контрольної і експериментальної груп. Динаміка показників в період відновної терапії. Використання засобів фізіотерапії.

  дипломная работа, добавлен 05.03.2013

 • Стан фізичного розвитку дітей, хворих на хронічний пієлонефрит, у співвідношенні з кістковим віком. Структурно-функціональні зміни кісткової тканини. Відновлювальний етап та методи корекції порушень для оптимізації комплексної реабілітаційної терапії.

  автореферат, добавлен 21.03.2009

 • Механізми виникнення вторинних імунодефіцитів при карієсі у дітей та змін в бронхо-легеневому змиві у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень. Сучасні погляди на імунну систему у дітей. Клініко-імунологічна ефективність препарату імунофан.

  научная работа, добавлен 29.03.2011

 • Мовленнєва гімнастика, психотерапевтичне лікування, рухові вправи, фармацевтичне лікування. Позбавлення дитини від неправильного ставлення до своєї мовленнєвої вади. Поступове ускладнення мовленнєвих вправ. Навчання елементам м’язового розслаблення.

  презентация, добавлен 24.05.2016

 • Фармакологічні ефекти моксонідину, показання та протипоказання до його призначення. Лікарські форми, в яких випускається препарат, клінічні критерії його ефективності. Призначення препарату різним категоріям хворих. Інформація для лікаря та пацієнта.

  курсовая работа, добавлен 07.09.2011

 • Реабілітація як відновлення фізіологічного процесу хворої людини, стадії та особливості її проведення, умови ефективності та успішності маніпуляцій. Лікування дітей, хворих на дитячий церебральний параліч методикою кінезіотерапії професором Козявкіним.

  курсовая работа, добавлен 14.07.2009

 • Класифікація анемій, причини їх виникнення. Лікування аутоімунної гемолітичної анемії з тепловими антитілами, холодової аглютинінової хвороби. Встановлення причини абсолютного дефіциту заліза, фолієвої кислоти. Призначення медикаментозної терапії.

  курсовая работа, добавлен 28.03.2016

 • Анатомо-фізіологічні особливості дитячого організму, їх зв'язок з хворобами дихальної системи. Епідеміологія, етіологія, патогенез, клінічні симптоми та методи дослідження хронічного бронхіту у дітей. Фізіотерапевтичні методи лікування хворих дітей.

  курсовая работа, добавлен 21.01.2011

 • Основні клінічні синдроми ГРВІ у дітей залежно від її етіології. Принципи та особливості госпіталізації та терапії невідкладних станів у дітей, хворих на ГРВІ та бронхіти. Загальна характеристика сучасних препаратів для етіопатогенетичної терапії ГРВІ.

  реферат, добавлен 12.07.2010

 • Результати хірургічного лікування хворих на гострий та хронічний калькульозний холецистит, ускладнений холедохолітіазом, на основі вдосконалення методів діагностики та вибору мініінвазивних хірургічних втручань. Переваги ендоскопічної ультрасонографії.

  автореферат, добавлен 29.03.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.