Програми, використовувані для складання бізнес-планів

Сучасна практика складання бізнес-плану, методики та стандарти його розробки. Програмні засоби бізнес-планування. Характеристика та особливості застосування пакету деяких прикладних програм: COMFAR, Project Expert, Альт-Інвест та Альт-Інвест-Прим.

Подобные документы

 • Программы для профессиональных экономистов-аналитиков. Альт-Инвест: подготовка, анализ и оптимизация инвестиционных проектов различных отраслей, масштабов и направленности. Альт-Инвест-Прим и Альт-Инвест-Сумм: экспресс-оценка инвестиционных проектов.

  реферат, добавлен 26.05.2009

 • Призначення пакету Forecast Expert, його використання для прогнозування однофакторної залежності та оцінка її довірчого інтервалу. Створення фінансової моделі підприємства за допомогою Project Expert. Практична робота з програмою "Бізнес-прогноз 2.0".

  контрольная работа, добавлен 24.05.2009

 • Загальна характеристика та характеристика функціональних можливостей програми Ргоjесt Ехрегt. Постановка задачі та варінти індивідуально–практичних завдань. Порядок виконання лабораторної роботи в Ргоjесt Ехрегt. Контрольні питання по даній темі.

  методичка, добавлен 14.09.2010

 • Робота з фінансово-аналітичною інформаційною системою Project Expert; основні функції та модулі системи, їхній опис. Використання системи для створення інвестиційних проектів, їх аналізу та формування бізнес-плану. Опис послідовності виконання завдання.

  лабораторная работа, добавлен 03.03.2009

 • Загальні відомості про електронний бізнес. Головні переваги та недоліки електронної комерції. Автоматизованої системи і АРМ. Загальні відомості про MySQL та Microsoft Expression Web3. Опис можливостей АРМ магазину: перший вхід, функціонал, примітки.

  курсовая работа, добавлен 08.09.2012

 • Зв'язок з освітою. Приклади використання ЕОМ для адміністративного управління. Навчальні засоби обчислювальної техніки. Технічні засоби обчислювальної техніки. Комерційне застосування ЕОМ. Введення та виведення інформації. Програмні засоби.

  реферат, добавлен 08.08.2007

 • Загальна характеристика та особливості програмування сучасних систем автоматизованого проектування. Порівняльна характеристика середовищ розробки прикладних програм на мові JAVA. Ознайомлення з принципами і особливостями роботи певних класів, компонентів.

  курсовая работа, добавлен 31.01.2014

 • Методичні, математичні та інформаційні аспекти застосування методу кінцевих елементів і пакету прикладних програм FlexPDE, моделювання тепло-гідравлічних процесів. Сценарій руху течії у трубі та визначення впливу в’язкості і густини на його швидкість.

  дипломная работа, добавлен 22.06.2013

 • Программа Project expert, ее сервисные возможности и удобства освоения. Разработка бизнес-планов, оценка и реализация инвестиционных проектов. Экспертные заключения, анализ изменений и автосоздаваемые таблицы. Сравнительный метод оценки стоимости бизнеса.

  презентация, добавлен 29.11.2011

 • Загальна характеристика застосування верстатів з числовим програмним управлінням. Разгляд етапів та особливостей складання керуючої програми. Вимоги до алгоритму розв’язку задачі. Побудова блок-схеми алгоритму. Опис програмного забезпечення, вибір мови.

  курсовая работа, добавлен 24.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.