Формування атеїзму в Радянському Союзі

Вплив історичних особливостей релігійного розвитку суспільства, світської ідеології радянського періоду, загальносвітових тенденцій у розвитку релігійної свідомості на сучасний стан релігійної свідомості в Україні. Формування на значення атеїзму.

Подобные документы

 • Зародження дисидентського руху в Радянському Союзі та зовнішні фактори формування інакодумства. Найяскравіші представники осередку українських шістдесятників. Культурне життя періоду "застою", діяльність української Гельсінкської групи та руху опору.

  реферат, добавлен 17.12.2010

 • Релігійність у свідомості міського населення. Багатоконфесійність з домінуванням православ’я та іудаїзму в містах як особливість Півдня України. Нівелювання ролі православ’я через кризу одержавленої церкви та наростання кризи в Російській імперії.

  статья, добавлен 17.08.2017

 • Формування ранньокласових суспільств. Передумови формування раціональної свідомості. Зростання населення, його рухливості. Розвиток астрономічних знань. Потреби вдосконалення відліку часу. Технічний та технологічний розвиток цивілізацій Давнього Сходу.

  курсовая работа, добавлен 20.06.2012

 • Моделі зовнішнього економічного ладу: Німецька, Французька, Скандинавська та Лейбористська. Еволюція теорій прибутку підприємства. Світова економічна криза 1929-1933 років в Америці. Причини та мета перебудови в Радянському Союзі в 80-90-х роках.

  курсовая работа, добавлен 02.03.2014

 • Аналіз концепції українського націогенезу В. Липинського. Визначальна роль держави та еліти у цьому процесі, заперечення початкової демократичної фази становлення національних спільнот. Вага ідеалізму та релігійної свідомості, громадянського усвідомлення.

  статья, добавлен 11.08.2017

 • Внутрішнє становище у Радянському Союзі на початку 50-х років. Початок десталінізації суспільства. Реабілітація загиблих у концтаборах. Стан промисловості і сільського господарства. Адміністративно-територіальні зміни. Входження Криму до складу України.

  реферат, добавлен 18.08.2009

 • Формування особливостей німецького гуманізму. Проблеми історичної свідомості середньовіччя. Соціально-економічні, політичні, культурні умови, в яких розвивалися гуманістичний рух і переконання реформацій. Гуманістична діяльність Еразма Роттердамського.

  реферат, добавлен 08.09.2009

 • Вивчення особливостей зародження в Україні соціального прошарку промислової буржуазії. Характеристика буржуазних реформ першої половини XIX ст., які надавали всім станам суспільства однакові права. Значення купецького капіталу для розвитку промисловості.

  контрольная работа, добавлен 26.09.2010

 • Біологічні особливості розвитку людини. Послідовність первісних культур на фоні подій історії четвертинного періоду. Вплив різних природних обстановок на формування міграційних потоків, механізму адаптації і інші прояви життєдіяльності первісних людей.

  реферат, добавлен 13.02.2011

 • Українське національне відродження і зростання національної свідомості у першій половині ХІХ століття. Поширення самостійницьких і антиросійських настроїв. Основні програмні засади, діяльність та історичне значення Кирило-Мефодіївського братства.

  реферат, добавлен 19.10.2012

 • Узагальнення поглядів Миколи Костомарова та Михайла Драгоманова на українську культуру як цілісність в її історичному розвитку. Визначення особливостей впливу дослідників на формування національної ідеї та вирішення проблем державотворення в Україні.

  статья, добавлен 18.12.2017

 • Зародження дисидентського руху. Шістдесятники та прояви дисидентства, етапи розвитку руху. Культурне життя періоду "застою", опозиція в 1960-70-х роках та українська Гельсінкська група. Релігійне дисидентство та придушення дисидентства, значення руху.

  реферат, добавлен 11.11.2010

 • Місце і роль політичних партій у політичній системі суспільства України на початку 90-х років ХХ сторіччя. Характеристика напрямів та ліній розміжування суспільно-політичних рухів. Особливості та шляхи формування багатопартійної системи в Україні.

  реферат, добавлен 08.03.2015

 • Міждержавна політика депортації як спосіб врегулювання післявоєнних питань в Радянському Союзі. Особливості здійснення переселення через характеристику настроїв поляків та українців. Описання результатів здійснюваної депортаційної міждержавної політики.

  курсовая работа, добавлен 20.03.2013

 • Аналіз зародження, тенденцій розвитку та значення Школи Анналів в історіографії Франції. Особливості періоду домінування анналівської традиції історіописання. Вивчення причин зміни парадигми історіописання: від історії тотальної до "історії в скалках".

  курсовая работа, добавлен 05.06.2010

 • Дослідження відмінності індивідуальності і самобутності етнічного розвитку росіян в Україні на історичних етапах ХІV - першої половини ХХ століть. Особливості розвитку матеріальної та духовної культури; сімейно-шлюбні відносини росіян, традиційне весілля.

  курсовая работа, добавлен 17.09.2014

 • Основні риси розвитку поміщицького господарства та його роль у економіці дореволюційної України. Шляхи формування землеволодіння в масштабах українських губерній. Особливості та специфіка розвитку регіонів: Правобережжя, Лівобережжя, Південь України.

  реферат, добавлен 20.09.2010

 • Формування організаційних засад і корпоративних, усвідомлених інтересів пролетарського руху в Україні. Особливості соціально-економічного розвитку українських земель у складі Австро-Угорської та Російської імперій. Створення центрів страйкової боротьби.

  контрольная работа, добавлен 24.09.2010

 • Причини початку, конкретні прояви сіоністського руху, його періодизація та динаміка розвитку. Формування іудейської ідентичності в різні часи. Історія євреїв України як безперервний процес взаємодії протилежних ідей та антагоністичних тенденцій.

  курсовая работа, добавлен 06.04.2009

 • Особливості розвитку державності та політичних структур країн Сходу. Ідеології демократичного і авторитарного прагматизму. Причини формування руху афро-азіатської солідарності. Основні тенденції та протиріччя економічного росту країн, що розвиваються.

  курсовая работа, добавлен 13.06.2010

 • Виникнення Литви та її спорідненість с Київщиною. Легенда про походження Литви, постання національної держави. Початок Литовської доби на Русі-Україні. Значення битви на Синіх водах. Устрій українських земель, зростання значення Київського князівства.

  реферат, добавлен 23.12.2009

 • Поняття етнічної території та її характеристика для українського народу, джерела та основні етапи формування, сучасний стан. Козацькі війни з татарами і турками за підхід до Чорного моря. Етнічний склад населення й сучасні етнічні процеси в Україні.

  реферат, добавлен 21.01.2011

 • Формування світоглядних засад і філософсько-гуманістичних вподобань Іоанна Павла Другого. Сутність та природа людини з позицій філософської релігійної антропології (РА) Кароля Войтили. Питання гідності людини з позиції АП вчення Папи Іоанна Павла Другого.

  дипломная работа, добавлен 06.05.2019

 • Дослідження з історії України XIX ст. Ястребова Ф.О. Праці А.Ю. Кримського з історії та культури арабських країн. Українське наукове товариство у Києві. Роль друкарства у розвитку історії у XVI-XVII ст., Києво-Могилянська академія - осередок їх розвитку.

  контрольная работа, добавлен 29.01.2014

 • Реформи хрущовської "Відлиги" в Радянському союзі, їх сутність і напрямки, значення в історії. Період "Застою" як назва однієї з останніх фаз існування радянської економічної та політичної системи, її визначні дати та етапи. Економічні заходи Горбачова.

  контрольная работа, добавлен 27.04.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.