Інститут омбудсмена в Україні

Характерні ознаки, функції та моделі інституту омбудсмена в іноземних країнах - Швеції, Фінляндії, Норвегії, Канаді. Правовий статус та професійні обов'язки Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в України. Особливості організації його діяльності.

Подобные документы

 • Поняття, предмет і метод конституційного права України. Особливості конституційного права, як галузі національного права України. Розвиток інституту прав і свобод людини та громадянина. Проблеми та перспективи побудови правової держави в Україні.

  реферат, добавлен 29.10.2010

 • Поняття та правова природа пенсійного страхування як інституту фінансового права в Україні. Особливості недержавного пенсійного страхування як інституту фінансового права: суб'єкти та правовий режим фондів коштів, оподаткування діяльності та звітність.

  дипломная работа, добавлен 10.06.2011

 • Поняття і види конституційного правосуддя. Конституційно-правовий статус Конституційного Суду України та його суддів як єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні. Форми звернення до Конституційного суду, правова природа та значення його актів.

  курсовая работа, добавлен 06.12.2010

 • Юридично-правовий статус судового експерта. Особи, які не можуть бути судовими експертами. Відвід та самовідвід судового експерта. Права та обов’язки судового експерта. Відповідальність судового експерта: дисциплінарна; матеріальна; кримінальна.

  реферат, добавлен 30.04.2008

 • Сутність, особливості та завдання державної служби, її структура та принципи. Правовий статус державного службовця та засади юридичної відповідальності. Обмеження та вимоги, встановлені до держслужбовців. Право на проведення державного розслідування.

  курсовая работа, добавлен 22.03.2009

 • Концептуальні підходи до визначення поняття прав людини і громадянина. Поняття, ознаки правової допомоги. Принцип демократизму, гуманізму та законності. Адвокатура України як спеціально уповноважений недержавний професійний правозахисний інститут.

  контрольная работа, добавлен 22.11.2014

 • Загальне поняття та юридична характеристика договору транспортного експедирування, його сторони, предмет та форма. Основні права, обов'язки, відповідальність експедитора і клієнта. Міжнародна транспортна експедиція: суттєві особливості та правовий статус.

  реферат, добавлен 23.10.2013

 • Головні завдання адвокатури і правове регулювання її діяльності. Права і обов’язки адвоката і його помічника. Види адвокатської діяльності, її гарантії. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури. Відносини адвокатури з Міністерством юстиції України.

  отчет по практике, добавлен 11.10.2011

 • Історичний розвиток інституту банкрутства. Розвиток законодавства про банкрутство в Україні. Учасники провадження у справі. Судові процедури, що застосовуються до боржника. Порядок судового розгляду. Питання правового регулювання інституту банкрутства.

  дипломная работа, добавлен 11.02.2012

 • Дослiдження прaвового стaтусу експертa тa спецiaлiстa у кримiнaльному провaдженнi, з’ясувaння спiльного тa вiдмiнного мiж ними. Висновок експерта, як результат його діяльності. Участь спеціаліста у досудовому слідстві, його професійні обов'язки.

  курсовая работа, добавлен 30.05.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.