Аналіз впливу податків на розвиток підприємництва в Україні

Система оподаткування підприємств та її становлення в Україні. Суть, види та роль податків у розвитку підприємництва. Зарубіжний досвід у сфері оподаткування підприємств. Прямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств.

Подобные документы

 • Сутність непрямих податків та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств. Порядок обчислення і сплати непрямих податків в Україні. Недоліки та перспективи непрямого оподаткування в Україні.

  курсовая работа, добавлен 13.12.2003

 • Аналіз оподаткування юридичних осіб в Україні: податки та пільги. Механізм розрахунку і порядок сплати податків з суб’єктів підприємництва, їх вплив на доходи зведеного бюджету. Оцінка доходів бюджету з прибуткового оподаткування підприємств на 2011 р.

  курсовая работа, добавлен 06.03.2012

 • Сутність оподаткування підприємств і податкова система. Оподаткування прибутку підприємств. Платежі та ресурси. Непрямі податки, збори і цільові відрахунки які сплачують підприємства. Місцеві податки і збори. Оподаткування суб'єктів малого підприємництва.

  лекция, добавлен 15.11.2008

 • Теоретичні аспекти непрямого оподаткування в діяльності підприємств. Механізм нарахування та порядок сплати непрямих податків. Фінансово-економічна характеристика ДП ПМК-59 ВАТ "Чернігівводбуд", аналіз нарахування та сплати податків на підприємстві.

  курсовая работа, добавлен 03.06.2011

 • Система оподаткування, її принципи та правове регулювання оподаткування підприємств. Види податків, ставки та база оподаткування для загальної та спрощеної системи. Порівняльна характеристика двох систем оподаткування та їх вплив на фінансову діяльність.

  курсовая работа, добавлен 17.09.2011

 • Сутність оподаткування підприємств та роль і місце в ньому місцевих податків. Система місцевих податків за Податковим кодексом України. Аналіз проблемних питань місцевого оподаткування в державі на сучасному етапі, перспективи та шляхи їх вирішення.

  реферат, добавлен 20.06.2012

 • Дослідження сутності, видів, класифікації податків в Україні. Спрощена система інтегрованого оподаткування сільгоспвиробників у вигляді фіксованого сільськогосподарського податку. Організація обліку та звітності у системі оподаткування на районному рівні.

  дипломная работа, добавлен 07.07.2010

 • Економічна сутність прямих податків, їх об’єктивні ознаки та функції, а також становлення та сучасний розвиток в Україні. Аналіз регулятивної дії прямого оподаткування. Оподаткування прибутку корпорацій в США та можливості його застосування в Україні.

  дипломная работа, добавлен 16.06.2013

 • Взяття суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, нормативно-правова основа даного процесу. Система оподаткування підприємств в Україні. Види прямих та непрямих податків, їх ставки на сьогодні.

  реферат, добавлен 14.01.2011

 • Дослідження теоретичних концепцій стосовно дії прямих податків в Україні. Аналітична оцінка вітчизняного механізму прямого оподаткування з позиції його впливу на розвиток економіки, аналіз та оцінка ефективності даної системи, шляхи її вдосконалення.

  дипломная работа, добавлен 06.07.2010

 • Сутність та функції податків у податковій політиці держави, їх вплив на соціально-економічну сферу. За формою оподаткування розрізняють прямі податки (прибутковий, земельний, податки на власність, транспорт) і непрямі (акцизи, фіскальна монополія і мито).

  реферат, добавлен 01.04.2009

 • Історичні аспекти розвитку податкової системи. Сутнiсть податкiв, їх мiсце в економiчнiй системi суспiльства. Система оподаткування підприємств. Види податків: податок на додану вартість (ПДВ); акцизний збір; мито. Прибуткове оподаткування підприємств.

  курсовая работа, добавлен 28.05.2010

 • Сутність, структура та види податків. Характеристика загальнодержавних податків. Призначення, особливості становлення та розвитку української системи оподаткування. Законодавча регламентація оподаткування бізнесу та підприємницької діяльності в Україні.

  реферат, добавлен 04.12.2010

 • Пряме оподаткування та його місце у податковій системі України. Ухилення від сплати прямих податків. Взаємовідносини підприємства з бюджетом по сплаті прямих податків. Світовий досвід у сфері прямого оподаткування та напрямки його вдосконалення.

  курсовая работа, добавлен 01.02.2009

 • Прямі податки: види, суть і значення. Їх роль у системі податкового та фінансового регулювання, місце в бюджетній структурі України. Особливості системи прибуткового оподаткування. Шляхи її удосконалення у напрямку інтеграції в Європейське Співтовариство.

  дипломная работа, добавлен 19.07.2013

 • Організація фінансів підприємств. Комерційний розрахунок в ринкових умовах. Фінансова діяльність у підприємницькому управлінні. Фінансове прогнозування та планування. Фінансово-кредитна підтримка підприємництва. Оподаткування підприємницької діяльності.

  реферат, добавлен 13.06.2011

 • Формування та етапи розвитку податкової системи України. Суть спрощеної системи оподаткування та нарахування Єдиного соціального внеску. Порівняльний аналіз сплати податків підприємствами-аналогами. Оптимізація основних напрямків діяльності господарства.

  дипломная работа, добавлен 16.05.2012

 • Аналіз системи оподаткування в Україні, її становлення і розвитку. Теоретичні основи виникнення та розвитку непрямого оподаткування. Особливості формування моделей розрахунку ставки непрямих податків. Шляхи удосконалення системи непрямого оподаткування.

  курсовая работа, добавлен 06.09.2009

 • Систематизація принципів оптимізації оподаткування підприємств в Україні та за кордоном. Загальна характеристика господарської діяльності ТОВ АФ "Хоружівка": оцінка фінансового стану об'єкта та аналіз сплати фіксованого сільськогосподарського податку.

  дипломная работа, добавлен 19.12.2011

 • Податкова система України. Сутність, переваги та недоліки непрямого оподаткування в умовах ринкової економіки. Аналіз та механізми справляння непрямих податків в Україні. Економетричний аналіз впливу непрямих податків на формування державного бюджета.

  дипломная работа, добавлен 07.07.2010

 • Характеристика податків з юридичних осіб. Механізм розрахунку і порядок сплати податків з суб’єктів підприємницької діяльності. Пільги, які надаються юридичним особам. Оцінка доходів державного бюджету з прибуткового оподаткування підприємств на 2011 рік.

  курсовая работа, добавлен 06.03.2012

 • Оподаткування підприємств в Україні. Аналіз діючої системи оподаткування підприємств на прикладі ТОВ АФ "Хоружівка". Сплата фіксованого сільськогосподарського податку. Пропозиції щодо вдосконалення обчислення фіксованого сільськогосподарського податку.

  дипломная работа, добавлен 25.09.2011

 • Поняття і види податкових пільг. Аналіз пільг при оподаткуванні прибутку підприємств, їх роль та ефективність використання. Сучасний стан податкових пільг та їх вплив на розвиток організацій. Шляхи удосконалення оподаткування підприємств в Україні.

  курсовая работа, добавлен 12.02.2013

 • Закон України "Про систему оподаткування". Вплив відрахувань на фінансово-господарську діяльність підприємств. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. Збір на обов'язкове соціальне страхування. Внески в Державний інноваційний фонд.

  реферат, добавлен 01.12.2006

 • Розвиток малого бізнесу в Україні та його державна підтримка. Сутність і види малих підприємств, порядок їх створення та діяльності. Удосконалення обліку із застосуванням новітніх інформаційних технологій, основа оптимізації оподаткування на підприємстві.

  дипломная работа, добавлен 31.08.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.