Ідеологія і культура Вавілона

Вавілонське рабовласницьке суспільство. Вавилонська релігія та ідея безсилля людини перед надприродними силами. Панування релігії і жрецтва в галузі ідеології. Писемність, література та розвиток науки. Відхід від традиційного релігійного світогляду.

Подобные документы

 • Найдавніші міста-держави на території Фінікії, їх господарське життя, державний лад, культура, релігія. Морські подорожі, панування над головними морськими шляхами. Створення на Середземноморських узбережжях фінських колоній. Розвиток виробництва бронзи.

  реферат, добавлен 17.02.2010

 • Стан української культури та особливості її розвитку на початку XX століття. Рівень письменності населення та загальний стан освіти. Розвиток науки і техніки. Біографія І. Мечникова. Література та її представники. Біографія І. Франка. Театр та мистецтво.

  реферат, добавлен 20.02.2011

 • Для України Драгоманов справді був тим "апостолом правди і науки". Біографія. Пріоритет прав особи. Самоврядування. Національна ідея. Орієнтація на народні маси й співробітництво з прогресивними силами всіх націй.

  реферат, добавлен 06.01.2003

 • Дослідження світогляду, уявлень про час та простір середньовічних людей, впливу на них релігії навколишнього середовища, що проявляється у матеріальній, соціальній сферах, менталітеті, побуті, повсякденному житті згідно із працями Гуревича та Ле Гоффа.

  дипломная работа, добавлен 16.06.2010

 • Вплив історичних особливостей релігійного розвитку суспільства, світської ідеології радянського періоду, загальносвітових тенденцій у розвитку релігійної свідомості на сучасний стан релігійної свідомості в Україні. Формування на значення атеїзму.

  реферат, добавлен 14.07.2016

 • Передумови прийняття християнства в Київській Русі. Історичний нарис з історії формування давньоруської державності. Розгляд язичництва як системи світогляду. Особливості історичного вибору князя Володимира. Ствердження християнства як панівної релігії.

  курсовая работа, добавлен 27.09.2011

 • Афінський державний устрій V ст. до н. е. Рабовласницьке суспільство та його розвиток у Стародавній Греції і Стародавньому Римі. Найважливіші органи державної влади Афін. Голосування в народних зборах. Архонти і ареопаг. Соціальні гарантії для бідних.

  реферат, добавлен 08.12.2010

 • Епоха Мейози, яка відкрила широкий простір для розвитку капіталістичних відносин у Японії, поставила перед японським суспільством нові завдання по всіх галузях життя: політиці, економіці, культурі, ідеології.

  реферат, добавлен 07.06.2006

 • Дослідження впливу французького еміграційного чинника на розвиток російської імперської ідеології наприкінці XVIII – початку ХІХ століття. Визначення важливості освітянської концепції Ж. де Местра для вирішення кадрової проблеми російського уряду.

  статья, добавлен 11.09.2017

 • Природні умови країн Середземномор’я. Виникнення і устрій ранньокласових міст-держав. Єгипетське завоювання міст давнього Середземномор’я. Устрій сирійського суспільства в XIV-XIII ст. до н.е. Культура та писемність країн східного Середземномор’я.

  курсовая работа, добавлен 30.05.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.