Організація файлових систем. Порівняння файлових систем ОС Windows 7, 8 (XP) та Linux

Приклади файлових систем як способу організації даних, який використовується операційною системою для збереження інформації. Порівняння файлових систем Windows XP та Linux. Основні типи файлів. Жорстке посилання, регістр букв. Файлова система в Windows 8.

Подобные документы

 • Поняття та сутність файлу, структура та принципи організації файлових систем, їх класифікація та різновиди. Головні типи організації файлів в даній системі, їх ознаки, відмінні особливості, порядок та умови практичної реалізації: логічна та фізична.

  презентация, добавлен 06.06.2013

 • Залежність високої швидкодії та оптимальної роботи персонального комп'ютера, а також накопичувачів памяті від того, яка файлова система в них використовується. Порівняльна характеристика та особливості роботи файлових систем FAT 16, FAT 32 та NTFS.

  контрольная работа, добавлен 15.03.2013

 • У наш час Windows ХР є найбільш сучасною настольною операційною системою. Windows ХР, яка займає серед настольних комп’ютерів долю у 84,56 % вимагає досить потужного комп’ютера. Порівняння інтерфейсу операційних систем Windows 98 та Windows ХР.

  реферат, добавлен 24.06.2008

 • Понятие и внутренняя структура операционных систем, их классификация и разновидности, предъявляемые требования, этапы становления и развития, функциональные особенности. Описание и назначение базовых компьютерных систем: DOS, Windows, Linux, Mac.

  курсовая работа, добавлен 14.12.2013

 • История создания и общая характеристика операционных систем Windows Server 2003 и Red Hat Linux Enterprise 4. Особенности установки, файловых систем и сетевых инфраструктур данных операционных систем. Использование протокола Kerberos в Windows и Linux.

  дипломная работа, добавлен 23.06.2012

 • Опис підготовки та основних особливостей розгортання операційних систем Windows XP. Типи файлів, застосовувані в установці. Установка еталонної копії. Інтеграція пакетів виправлень і обновлень. Порівняння технологій розгортання в Windows XP та Windows 7.

  контрольная работа, добавлен 22.04.2011

 • Основи адміністрування. Стадії завантаження та керування режимами роботи Linux. Особливості завантаження системи X Window. Конфігураційний файл XF86Config. Монтування файлових систем та додання нових користувачів і груп. Ущільнення і архівування файлів.

  реферат, добавлен 15.03.2009

 • Основні сфери застосування обчислювальної техніки та їх характеристика. Обмеження, притаманні файловим системам. Розділення та ізоляція даних, їх дублювання. Поняття несумісності форматів файлів. Недоліки традиційних файлових систем та їх усунення.

  реферат, добавлен 20.06.2010

 • Призначення та основні функції, типи та конструкція операційної системи. Історія розробки та вдосконалення основних операційних систем найбільшими виробниками (Unix, Linux, Apple). Порівняльні характеристики операційних систем. Покоління Windows та NT.

  курсовая работа, добавлен 28.02.2010

 • Поняття дискової операційної системи. Класифікація операційних систем. Упорядкування файлів за характеристиками в Norton Commander. Користування операційною системою Windows і програмами, що входять до її складу. Архівація файлів, редактори Word та Excel.

  контрольная работа, добавлен 16.07.2010

 • Методи використання традиційних файлових систем - набору програм, які виконують для користувачів деякі операції, наприклад, створення звітів. Системи керування баз даних. Основні поняття реляційної моделі даних. Реляційна алгебра і реляційне числення.

  реферат, добавлен 13.06.2010

 • Загальні поняття про файлові менеджери Windows XP: Провідник, Windows Commander, Far. Опис основних можливостей та функціональних особливостей даних файлових менеджерів, їх відмінні риси. Використання методів і способів їх роботи на практиці на сьогодні.

  курсовая работа, добавлен 10.02.2011

 • Основные сходства и отличия операционных систем Microsoft Windows и GNU/Linux: конфигурации, цена и широта технической поддержки; оценка стоимости владения и статистика использования на настольных компьютерах; простота инсталляции и наличие драйверов.

  курсовая работа, добавлен 12.05.2011

 • Назначение серверных операционных систем. Сравнительный анализ серверных операционных систем Windows и Linux и сравнение их по важным показателям таким как: пользовательский графический интерфейс, безопасность, стабильность работы, возможность и цена.

  курсовая работа, добавлен 03.07.2012

 • Основные моменты истории операционных систем, связывающих аппаратное обеспечение и прикладные программы. Характеристика операционной системы Microsoft Windows Seven, анализ операционной системы Linux. Преимущества и недостатки каждой операционной системы.

  курсовая работа, добавлен 07.05.2011

 • Основные понятия об операционных системах. Виды современных операционных систем. История развития операционных систем семейства Windows. Характеристики операционных систем семейства Windows. Новые функциональные возможности операционной системы Windows 7.

  курсовая работа, добавлен 18.02.2012

 • Особливості розвитку та загальна характеристика операційних систем сімейства Windows. Організація роботи в Windows, опис базових об'єктів (файлів, папок, додатків, документів) та набір дій з ними. Застосування Провідника для роботи з файлами та папками.

  курсовая работа, добавлен 20.12.2012

 • Исследование эволюции операционных систем для персонального компьютера компании Microsoft. Характеристика основных функциональных особенностей Windows XP, Windows Vista и Linux. Достоинства и недостатки операционных систем, произведенных компанией Apple.

  реферат, добавлен 10.04.2018

 • Основные выпуски (редакции) операционных систем Windows Vista и Windows Seven, их недостатки и преимущества. История создания, совместимость приложений с операционными системами. Новшества, которые принесла в мир компьютерных технологий каждая из систем.

  реферат, добавлен 17.02.2011

 • Первая версия Windows, постепенный рост системных требований. Важное отличие Windows 98 от Windows 95. История эволюции персональных компьютеров Apple Macintosh. Операционная система Linux, ее характерные черты и особенности, графические интерфейсы.

  реферат, добавлен 15.01.2015

 • Назначение и функции операционных систем компьютера. Аппаратные и программные ресурсы ЭВМ. Пакетные ОС. Системы с разделением времени: Multics, Unix. Многозадачные ОС для ПК с графическим интерфейсом: Windows, Linux, Macintosh. ОС для мобильных устройств.

  курсовая работа, добавлен 05.12.2014

 • Использование операционных систем Microsoft Windows. Разработка операционной системы Windows 1.0. Возможности и характеристика последующих версий. Выпуск пользовательских операционных систем компании, доработки и нововведения, версии Windows XP и Vista.

  реферат, добавлен 10.01.2012

 • Знакомство с графическим интерфейсом ASP Linux, его основные преимущества и недостатки, разработка навыков работы с сервисным и прикладным программным обеспечением этой системы. сравнительный анализ функциональных возможностях изученной среды и Windows.

  методичка, добавлен 12.09.2008

 • Передумови виникнення ОС Windows. Архітектура Windows з точки зору обєктно-орієнтованого програмування. Процеси та потоки Windows. Переваги та недоліки Windows на прикладі WindowsNT 2002.

  курсовая работа, добавлен 06.09.2007

 • Особенности операционных систем Linux. Аппаратно-программные требования для работы с лабораторным практикумом. Настройка виртуальной машины. Аналоги программ WINDOWS в Mandriva. Разграничение прав доступа. Настройка безопасности и политика паролей.

  курсовая работа, добавлен 06.11.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.