Фотонна теорія світла

Характеристика світла як потоку фотонів. Основні положення фотонної теорія світла. Визначення енергії та імпульсу фотона. Досліди С.І. Вавилова, вимірювання тиску світла. Досліди П.М. Лебєдева. Ефект Компотна. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла.

Подобные документы

 • Некристалічні напівпровідникові халькогеніди застосовуються в системах реєстрації, збереження й обробки оптичної інформації. При взаємодії світла з ними в них відбуваються фотостимульовані перетворення, які приводять до зміни показника заломлення.

  курсовая работа, добавлен 17.12.2008

 • Вибір системи освітлення, джерел світла і їх розміщення для цеху витягування корду анідного виробництва. Вибір типу і схеми електроприводу машини КВ-III-250. Вид електропроводки, спосіб прокладання проводів. Монтаж вибраного електроустаткування.

  дипломная работа, добавлен 08.12.2010

 • Вивчення проблеми управління випромінюванням, яка виникає при освоєнні діапазону спектру електромагнітних коливань. Особливості модуляції світла і його параметрів, що включає зміну поляризації, напрямку поширення, розподілу лазерних мод і сигналів.

  контрольная работа, добавлен 23.12.2010

 • Основні відомості про освітлювальні електроустановки. Електричні джерела світла, прилади та світильники освітлювальних установок. Прилади освітлювальних електроустановок. Світильники освітлювальних електроустановок. Схема вмикання ламп розжарювання.

  реферат, добавлен 28.08.2010

 • Зір - основний канал сприйняття навколишнього світу, роль кольору в інтерпретації інформації. Спектральний склад світла і колір предмета; зоровий механізм, фізіологічні і психологічні нюанси його сприйняття людиною; фантомні кольори: проблема дизайнерів.

  реферат, добавлен 11.12.2010

 • Шляхи реалізації енергозбереження засобами промислового електроприводу. Структурна схема частотного перетворювача. Економія електроенергії за рахунок переходу на ефективні джерела світла. Головні переваги використання компактних люмінесцентних ламп.

  реферат, добавлен 31.10.2012

 • Необхідність впровадження прогресивних джерел світла для підвищення ефективності електроосвітлювальних установок. Силова схема ТзОВ "Агрітон". Розрахунок освітлення з використанням різних типів ламп: розжарення, компактно-люмінесцентних та світлодіодних.

  курсовая работа, добавлен 23.11.2013

 • Природа і спектральний склад сонячного світла, характер його прямого та непрямого енергетичного перетворення. Типи сонячних елементів на основі напівпровідникових матеріалів. Моделювання електричних характеристик сонячного елемента на основі кремнію.

  курсовая работа, добавлен 17.06.2014

 • Розробка схеми електропостачання приготувального цеху: вибір розташування джерел світла, розрахунок навантаження фаз щита освітлення, потужності електродвигунів, пуско-регулюючої апаратури, струмопроводів, силових шаф, їх встановлення та експлуатація.

  дипломная работа, добавлен 25.11.2010

 • Комбінаційне і мандельштам-бріллюенівське розсіювання світла. Властивості складних фосфорвмісних халькогенідів. Кристалічна будова, фазові діаграми, пружні властивості. Фазові переходи, пружні властивості, елементи акустики в діелектричних кристалах.

  курсовая работа, добавлен 25.10.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.