Європейські стандарти прав людини: загальнотеоретична характеристика

Утвердження інституту омбудсмана у світі та в Україні. Механізм імплементації новітніх міжнародних стандартів з прав людини в Україні. Конвенція про захист прав людини та основних свобод для України: європейська мрія чи реальний захист прав людини?

Подобные документы

 • Дослідження значення міжнародної інформації в захисті прав людини. Розгляд скарг, індивідуальних скарг громадян, іноземців, осіб без громадянства, які звертаються до інституції омбудсмана. Гарантування застосування принципів справедливого судочинства.

  реферат, добавлен 17.05.2011

 • Концепція системи джерел права у сфері утвердження та захисту конституційних прав і свобод дитини в Україні. Зміст категорії "джерело конституційного права у сфері прав дитини" та її сутнісні ознаки. Класифікація та систематизація основних видів джерел.

  статья, добавлен 18.08.2017

 • Життя як одне з основних та невід’ємних прав людини. Злочини проти життя людини: загальна характеристика та види. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки злочинів проти життя. Досвід кримінально-правового регулювання позбавлення людини життя за її згодою.

  курсовая работа, добавлен 05.01.2014

 • Дослідження історико-правових аспектів визначення та класифікації "поколінь прав людини" в сучасних умовах європейської міждержавної інтеграції. Тенденції розвитку теорії прав людини та її нормативно-правового забезпечення в рамках правової системи.

  статья, добавлен 17.08.2017

 • Місце і роль людини в сучасному суспільстві й державі. Сутність правового статусу людини. Громадянські (особисті), політичні, економічні, соціальні та культурні права і свободи людини і громадянина. Загальні конституційні обов'язки громадян України.

  реферат, добавлен 28.04.2011

 • Розгляд принципу відносин людина - держава, закріпленого Конституцією України як гарантії соціального забезпечення в системі захисту прав і свобод громадян. Аспекти доктринальної характеристики загальнообов'язкового державного соціального страхування.

  реферат, добавлен 15.05.2011

 • Захист прав іноземних інвесторів та інституцій, що сприяють залученню інвестицій в українську економіку. Захист прав власності інвестора як неодмінна умова реалізації інвестиційного потенціалу України. Аналіз недоліків українського законодавства.

  реферат, добавлен 30.04.2013

 • Історія, основні етапи виникнення та становлення четвертого покоління прав і свобод людини і громадянина. Право на аборти, евтаназію, штучне запліднення, віртуальну реальність та клонування. Гарантія реалізації четвертого покоління прав і свобод.

  курсовая работа, добавлен 07.06.2014

 • Поняття та ознаки принципів судочинства, їх нормативне закріплення, тлумачення та основні напрямки розвитку. Принципи здійснення правосуддя в Україні та реалізації права людини і громадянина на судовий захист своїх прав, свобод і законних інтересів.

  курсовая работа, добавлен 29.04.2014

 • Теоретичні аспекти захисту прав споживачів в Україні. Критерії якості товарів та послуг. Права, обов’язки споживачів. Аналіз законодавства з питань захисту прав споживачів, відповідальність за його порушення. Практика розгляду цивільних справ за позовами.

  курсовая работа, добавлен 01.10.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.