Зміст й напрямки розробки та впровадження національними урядом Центральної Ради аграрної політики в 1917-1918 роках

Дослідження напрямків та форм діяльності уряду Центральної Ради, керівних та місцевих земельних органів, через які велося втілення аграрної політики. Характеристика стану земельних відносин в українському селі напередодні лютневої революції 1917 року.

Подобные документы

 • Революционный процесс в Молдавии и развитие национально-освободительного движения. Образование "Сфатул Цэрий" и провозглашение Молдавской Демократической Республики. Борьба за власть на рубеже 1917-1918 гг. Интервенция румынских войск в Бессарабию.

  контрольная работа, добавлен 05.04.2013

 • Дослідження проблеми співвідношення здійснення політики українізації і нової економічної політики. Вплив суб'єктивних чинників на хід апаратної українізації. Впровадження політики суцільної колективізації в країні, її наслідки та особливості проведення.

  статья, добавлен 29.08.2013

 • Наукова діяльність. На чолі Центральної ради. Трагедія Бреста. Шлях на Голгофу. Історична постать і драматична доля Михайла Сергійовича Грушевського - видатного вченого-енциклопедиста, державного і громадського діяча.

  реферат, добавлен 09.11.2003

 • Особливості розвитку музичного та театрального мистецтва в Маріуполі. Діяльність Маріупольського грецького театру, Народної капели під управлінням К.М. Рініері. Політика радянського керівництва в галузі культури, "культурна революція" в 1917-1938 роках.

  курсовая работа, добавлен 04.02.2015

 • Погляди українських дослідників на проблему взаємовідносин держав Антанти та України на межі 1917-1918 років. Актуальність і дискусійність цього питання. Необхідність залучення зарубіжних джерел для остаточного його вирішення.

  статья, добавлен 15.07.2007

 • Революционные события в России и положение дел на Восточном фронте. Влияние войны на внутреннее положение России и Германии в 1917 г. Заключение и ратификация Брестского мирного договора. Развитие советско-германских отношений в марте–августе 1918 г.

  дипломная работа, добавлен 19.04.2010

 • Предпосылки и назревание гражданской войны осенью 1917 года в России, ее разгар в середине 1918 года и события, сопутствовавшие войне. Государственно-политические программы русской эмиграции. Наказания по уголовному праву второй половины XIX века.

  контрольная работа, добавлен 05.04.2009

 • Дослідження відносин між УНР і країнами, котрі були союзниками по блоку Антанта у Першій світовій війні, зокрема із Францією. Робота її представника у Києві генерала Ж. Табуї, спрямована на налагодження системних відносин із Генеральним Секретаріатом УНР.

  статья, добавлен 11.09.2017

 • Характеристика отаманщини як явища у період української визвольної революції 1917-1920 років. Обмеженість суверенітету УСРР на початку 20-х років ХХ ст. Діяльність Українського таємного університету у Львові. Ініціатори створення дивізії "СС - Галичина".

  контрольная работа, добавлен 13.06.2010

 • Основні аспекти в біографії Діаса - мексиканського героя війни і президента Мексики (пізніше вважався диктатором). Політична діяльність П. Діаса, неоднозначна оцінка істориками його економічної політики. Роль Діаса в мексиканській революції 1910-1917.

  реферат, добавлен 11.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.