Міжнародна міграція робочої сили

Історія виникнення та існування міжнародної міграції робочої сили. Теоретичні аспекти світових міграційних процесів. Аналіз міждержавного переміщення робочої сили. Формування світового ринку праці. Соціально-економічні наслідки міграції робочої сили.

Подобные документы

 • Теоретичні аспекти організації та надання Міжнародної Технічної Допомоги. Сутність та форми Міжнародної Технічної Допомоги. Аналіз стратегічних напрямів діяльності донорів міжнародної технічної допомоги. Оцінка результатів залучення проектів і програм.

  курсовая работа, добавлен 01.11.2008

 • Актуальні проблеми вимушених переселенців. Сутність і зміст міграції. Рекомендації щодо вдосконалення механізмів української державної політики стосовно адекватного вирішення проблемних аспектів соціально-політичних питань внутрішньо переміщених осіб.

  статья, добавлен 27.08.2017

 • Суть і передумови формування світового ринку послуг. Особливості реалізації окремих видів послуг. Регулювання процесів міжнародної торгівлі послугами, тенденції її розвитку в умовах глобалізації. Аналіз динаміки міжнародної торгівлі послугами України.

  курсовая работа, добавлен 16.10.2013

 • Теоретичні аспекти глобалізації світового господарства. Процеси антиглобалізму й альтерглобалізму. Трансформація структури світового господарства. Глобальне регулювання світових товарних ринків. Світова організація торгівлі. Діяльність ЮНКТАД, та її роль.

  курсовая работа, добавлен 14.04.2016

 • Теоретичні засади функціонування світового валютного ринку. Аналіз валютного ринку з питань: валютні показники, динаміка валютного курсу, обсяги обороту та проведення валютних операцій. Прогнози та очікувані тенденції у розвитку світового валютного ринку.

  курсовая работа, добавлен 19.06.2010

 • Теоретичні засади інтеграційних процесів у країнах світу. Сутність, цілі та форми міжнародної економічної інтеграції. Економічні наслідки. Європейський союз - найрозвинутіша форма інтеграції країн світу. Історичні умови виникнення та сучасні процеси ЄС.

  курсовая работа, добавлен 16.12.2008

 • Суть, передумови формування та особливості світового ринку послуг, їх види. Географічна структура, регулювання та тенденції розвитку міжнародної торгівлі послугами в умовах глобалізації. Передумови вступу України до Світової організації торгівлі.

  курсовая работа, добавлен 12.12.2010

 • Оцінка ефективності інвестування в окремі фінансові інструменти та їх ризиків. Міжнародна діяльність на ринку фінансових інвестицій. Особливості розміщення цінних паперів на ринку. Аналіз ролі та значення ринку євробондів у світових фінансових процесах.

  контрольная работа, добавлен 28.09.2009

 • Завдання зовнішньої політики держави. Китайські культурні обміни, реалізовані в рамках "культурної дипломатії". Поширення китайської мови в інших країнах. Діяльність Інститутів Конфуція. Формування нової "поліцентричної системи міжнародних відносин".

  реферат, добавлен 08.02.2013

 • Спосіб чи механізм реалізації і придбання товарів і послуг, в якому приймають участь продавці і покупці. Виникнення і становлення ринку обумовлене розвитком суспільного поділу праці і товарного виробництва.

  реферат, добавлен 09.08.2007

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.