Північна Америка

Загальні відомості про материк та його фізична географія. Дослідження та освоєння Північної Америки, вивчення клімату, рельєфу, корисних копалин, рослинності та твариного світу. Адміністративна характеристика Канади, Сполучених Штатів Америки та Мексики.

Подобные документы

 • Поняття політичної географії при розгляді політичної будови держав на карті світу. Впровадження терміну геополітики і територіальної політичної системи. Предмет та об'єкт дослідження дисципліни та забезпечення зв'язків між компонентами світосистеми.

  реферат, добавлен 13.11.2010

 • Економіко-географічне положення, природні умови, мінерально-сировинні, водні і гідротехнічні ресурси, характеристика населення, господарство, промисловість, сільське господарство, транспорт і зовнішньо-економічні зв’язки США, Канади, Аргентини, Бразилії.

  шпаргалка, добавлен 04.02.2009

 • Географічне положення Південної Америки. Геологічна будова, Південно-Американська платформа та складчастий гірський пояс Анд; корисні копалини. Клімат, внутрішні води та береги. Ґрунти і рослинність континенту, тваринний світ та природне районування.

  реферат, добавлен 26.10.2009

 • Географічне положення, формування території України. Тектонічна, геологічна, геоморфологічна будова, форми рельєфу: Східноєвропейська платформа, Волино-Подільська плита, Дніпровсько-Донецька западина, Донецька складчаста область; низовини, височини, гори.

  презентация, добавлен 21.03.2014

 • Открытие Нового Света Колумбом, освоение Южной Америки испанскими и португальскими завоевателями. Равнинно-плоскогорный восток и Анды материка, водно-климатические особенности Амазонки. Природные зоны и среда обитания индейцев и метисов, выход к океану.

  реферат, добавлен 15.09.2009

 • Особенности развития ведущих отраслей промышленного производства, сельского хозяйства, транспорта в странах Северной (США, Канада) и Латинской Америки. Размеры и протяженность их территорий, природные ресурсы, численность населения и уровень жизни.

  реферат, добавлен 29.06.2010

 • Вивчення фізико-географічного положення, геологічної будови, рельєфу дна, кліматичних умов, гідрологічного режиму, властивостей водних мас, коливань рівня води в Каспійському морі. Багатство органічного світу безстічного озера-моря та його узбережжя.

  курсовая работа, добавлен 10.08.2010

 • Післявоєнний розвиток Канади. Політика Ліберальної та Консервативної партій. Конституційна реформа 1982 р. Проблема розвитку Квебеку. Зовнішня політика та встановлення відносин з Україною. Нова хвиля квебекського сепаратизму. Українці у Канаді.

  реферат, добавлен 19.07.2011

 • Дослідження методів і завдань рекреаційної географії, предметом вивчення якої є аналіз територіальних рекреаційних систем: природних і культурних комплексів, інженерних споруд, обслуговуючого персоналу, органу управління та відпочиваючих (рекреантів).

  реферат, добавлен 19.01.2011

 • Краткие факты. Немного о Южной Америке. В Южной Америке расположен самый высокий водопад Анхель. Животные Южной Америки. Климат. Природные зоны и внутренние воды. Страны и города. Бразилия. Аргентина. Перу. Венесуэла.

  реферат, добавлен 14.05.2007

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.