Участь аграрних підприємств у міжнародній спеціалізації крізь призму глобалізаційних процесів

Участь аграрного сектору національної економіки в сучасних реаліях інтеграційних процесів. Функціонування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Тенденції змін експорту та імпорту продукції сільського господарства після відкриття європейського ринку.

Подобные документы

 • Оцінка структурних зрушень структури експорту сільськогосподарської продукції. Необхідність обрання напряму подальших структурних зрушень сільського господарства в контексті трансформації глобальної економіки. Динаміка основних показників експорту.

  статья, добавлен 11.10.2017

 • Сутність ринку. Ознаки ринку і умови його функціонування. Інфраструктура ринкового господарства та механізм функціонування ринку. Механізм функціонування ринку. Ринкова інфраструктура України в сучасних умовах. Задачі розвитку міжбіржової торгівлі.

  курсовая работа, добавлен 03.06.2007

 • Вивчення сутності та цілей створення інтеграційних форм підприємств і організацій. Відмінні риси горизонтальних, вертикальних, конгломератних інтеграційних процесів. Аналіз типів інтеграційних об'єднань: асоціації, концерни, консорціуми, синдикати, пули.

  реферат, добавлен 18.10.2010

 • Дослідження становища ринку грошей, праці, товарів і послуг Греції та процесів, які на цих ринках відбуваються. Механізми діяльності інвестиційного ринку. Зовнішньоекономічна діяльність, показники імпорту та експорту товарів. Промисловий потенціал країни.

  контрольная работа, добавлен 18.12.2013

 • Просування на ринок продуктових, технологічних та організаційно-управлінських нововведень. Основні тенденції функціонування хлібопекарського підприємства, активізація інноваційних процесів. Переоснащення підприємства, зниження енергомісткості продукції.

  контрольная работа, добавлен 10.11.2010

 • Україна - одна з найбільших аграрних країн. "Шоковий" шлях дезінтеграції господарського комплексу колишнього СРСР та переходу до ринкової економіки. Післякризове відродження аграрного сектору. Обсяги і темпи зростання сільськогосподарської продукції.

  статья, добавлен 30.07.2013

 • Аналіз експортного потенціалу та можливостей українських малих і середніх підприємств на європейському ринку після вступу в дію угоди про вільну торгівлю між Україною та країнами ЄС. Підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних виробників.

  статья, добавлен 19.09.2017

 • Економічна сутність ринку зерна та організаційно-економічні засади його розвитку в сучасних умовах. Основні напрями та джерела інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств на ринку зерна. Тенденції розвитку вітчизняного зерновиробництва.

  статья, добавлен 24.04.2018

 • Економічні теорії та базисні інститути національної економіки. Характеристика економічного потенціалу. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки. Інституціональні чинники її розвитку. Функціонування інфраструктури національного ринку.

  тест, добавлен 15.01.2010

 • Характеристика імпорту товарів та послуг як купівлі та ввезення товарної продукції з-за кордону з метою їх реалізації на внутрішньому ринку. Стратегія інтеграції України у світову економіку: поліпшення інвестиційного клімату та стимулювання експорту.

  реферат, добавлен 16.02.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.