Ідентифікація нових генів, що беруть участь у катаболітній регуляції у метилотрофних дріжджів Hansenula polymorpha

Дослідження функції гомологів транспортерів гексоз та гомологів транскрипційного фактора MIG1. Розробка схеми використання мутантів із пошкодженою глюкозною репресією для експресії гетерологічних білків під промотором гену пероксисомної алкогольоксидази.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.