Іван Франко: діалектика присутності в національній свідомості українців

Спрямованість громадської діяльності на гармонізацію інтересів, потреб із вимогами часу та держави - одна з найбільш характерних рис національної свідомості українців. Життєвий і творчий шлях Івана Франка як взірець досконалості української людини.

Подобные документы

 • Викладення спроби прочитання шевченкознавчої спадщини Івана Франка крізь призму національного самопізнання і самоусвідомлення українців. Встановлення її значення у формуванні національної свідомості сучасника, творенні нації вільних і свободолюбних людей.

  статья, добавлен 25.10.2016

 • Життєвий та творчий шлях культурно-громадського діяча Івана Франка. Гурткова діяльність Українського письменника. Участь в радикальних партійних організаціях як важливий етап життєвого шляху поета. Тюремний шлях як покарання за політичні погляди.

  реферат, добавлен 23.10.2010

 • Свобода народу і прагнення до незалежності як наскрізна проблема в творчості Івана Франка. Донесення через образ Мойсея прагнення до національного відродження, формування національної свідомості та заклику до боротьби за духовне звільнення людини.

  анализ книги, добавлен 07.06.2014

 • Іван Франко як митець і науковець, його роль у формуванні національної культурної свідомості народу. Вивчення поетичного арсеналу митця. Роль Івана Іранка в національному відродженні українського духу. Світове значення літературної спадщини письменника.

  научная работа, добавлен 01.04.2015

 • Вивчення біографії та творчої діяльності Івана Франка, якому серед культурно-громадських і політичних діячів слов’янства останньої чверті ХІХ ст. належить одне з найпочесніших місць. Аналіз творів про життя трудящих - збірка "Борислав", поема "Мойсей".

  реферат, добавлен 10.10.2010

 • Біографія та творчість відомого письменника та публіциста Івана Франка, його літературна та громадська діяльність. Драматургія Франка як невід'ємна складова українського театру. Участь письменника в українському національному русі кінця XIX століття.

  реферат, добавлен 15.10.2016

 • Життєвий шлях і творчість видатного українського письменника І. Франка. Ідеї служіння інтересам рідного народу та загальнолюдського поступу у творах письменника. Боротьба добра і зла в поемі Івана Франка "Мойсей", відображення перемоги людського духу.

  реферат, добавлен 04.09.2010

 • Вивчення праць Івана Франка, у яких окреслено шляхи формування й утвердження української культурної та національної ідентичності. Висвітлення її особливостей у зв’язку з сучасною інформаційною і військовою агресією Російської Федерації проти України.

  статья, добавлен 30.12.2017

 • Пояснення продуктивності жанрового мислення І. Франка у світлі історико-естетичного досвіду української та світової літератури. Кваліфікація системогенези ліричних жанрів творчого доробку І. Франка як результату диверсифікації його авторської свідомості.

  автореферат, добавлен 23.10.2013

 • Іван Франко - як школа українського політичного життя. Проблеми української державності в творчості і житті письменника. Суперечливі та своєрідні погляди І. Франка щодо національної ідеї. Філософія І. Франка як заповідь любові до своєї Батьківщини.

  реферат, добавлен 22.06.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.