Іван Франко про народознавство як засіб духовного збагачення людини

Розгляд філософських поглядів І. Франка, де він показує структуру та засоби духовного збагачення людини і чинники їх формування. Його лекція на першому щомісячному зібранні народознавчого товариства під назвою "Найновіші напрямки в народознавстві".

Подобные документы

 • Аналіз творчості російського релігійного філософа І.О. Ільїна. Визначення сутності і значення духовного оновлення людини як явища метафізичного, онтологічного і гносеологічного порядку. Формулювання загальних та самобутніх рис філософських ідей мислителя.

  автореферат, добавлен 06.11.2013

 • Дослідження проблеми людини в філософії, основні тези концепції людини Т. Аквінського і антропологізму Сократа. Розгляд душі як основи буття, джерела духовного і фізичного життя. Обґрунтування цінності та значущості життя людини з позиції поетів і митців.

  эссе, добавлен 09.12.2016

 • Розгляд змін уявлень про характер і структуру простору у свідомості давнього населення України. Залежність еволюції особливостей сприйняття духовного простору від еволюції філософських поглядів на простір загалом та від розвитку його основних концепцій.

  статья, добавлен 06.03.2018

 • Дослідження сукупності процесів, що характеризують взаємодію утворюючих організм людини елементів. Зміст формування, збереження, реабілітації і збагачення здоров'я людини. Аналіз процесу соціальної реабілітації особи з обмеженнями життєдіяльності.

  статья, добавлен 29.01.2016

 • Жах грошей і бажання збагачення як один з вагомих різновидів страху в бутті людини. Різновиди вираження даного страху, його причини. Можливості подолання чи мінімізації такої паніки в соціальному середовищі. Використання емоції і бажання на свою користь.

  статья, добавлен 28.08.2016

 • "Філософія серця" Григорія Сковороди. Філософія П. Юркевича та його ставлення до матеріалізму Л. Фейєрбаха та М. Чернишевського. Проблема людини та нації в творчості Кирило-Мефодіївського товариства. Філософські погляди Шевченка, Франка, М.Грушевського.

  реферат, добавлен 27.02.2012

 • Актуалізація потенціалу марксистської філософії людини. Революційне значення ідеї Маркса про сутність людини, цілісне розуміння людини в єдності її універсальності та унікальності. Забезпечення синтетичного вивчення природного й духовного в людині.

  статья, добавлен 05.02.2019

 • Підходи до висвітлення проблеми духовного світу людини, її персонального самоутвердження у світі. Основні антропологічні засади в релігійно-філософських поглядах закордонних українських релігієзнавців І. Огієнка, С. Ярмуся, М. Шлемкевича, Д. Чижевського.

  статья, добавлен 08.10.2018

 • Сутність духовного світу людини. Погляди науковців на духовний світ особистості. Основні духовні потреби людини, та різні погляди на духовні цінності. Створення, збереження і поширення духовних цінностей людини. Спрямованість духовного споживання.

  статья, добавлен 08.02.2019

 • Дослідження життєвого шляху великого філософа, літератора та педагога Григорія Сковороди. Характеристика його філософських поглядів. Аналіз вчення про три світи і дві натури. Його педагогічні і морально-етичні принципи, проблема людини в філософії.

  реферат, добавлен 04.12.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.