Іван Франко і Теодор Томаш Єж

Особисті і творчі взаємини Івана Франка і Теодора Томаша Єжа. Демократичні устремління обох митців і водночас на розбіжності в оцінці українського визвольного руху. Схожі оцінки Франком і Єжем творчості польських митців (зокрема Яна Каспровича).

Подобные документы

 • Аналіз Франкових статей, рецензій і публікацій про польських поетів і прозаїків у монографії Миколи Купльовського про Івана Франка. Відношення І. Франка до Ю. Словацького – польського поета. Огляд статей Франка про польських поетів "української школи".

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Іван Франко як найвидатніший світоч гуманізму, свободи і духовної величі людини; один із найвпливовіших митців і мислителів Європи та й громадський діяч. Ґрунтовні праці з давньої української літератури. Одруження І. Франка із Ольгою Хоружинською.

  доклад, добавлен 20.10.2013

 • Дослідження фактів про перебування Івана Франка у селі Курівці Тернопільської області під час передвиборчої агітації 1898 р. Вшанування пам'яті великого письменника. Особисті спогали автора про ім'я "Іван Франко" та знайомство його з прозовими творами.

  статья, добавлен 06.02.2019

 • Іван Франко - як школа українського політичного життя. Проблеми української державності в творчості і житті письменника. Суперечливі та своєрідні погляди І. Франка щодо національної ідеї. Філософія І. Франка як заповідь любові до своєї Батьківщини.

  реферат, добавлен 22.06.2010

 • Аналіз рецепції постаті і творчості Івана Франка на сторінках часопису "Червоний шлях" (1923-1936) під кутом зору українсько-польських літературних взаємин. Дослідження ролі Болеслава Пруса у виникненні редакцій повісті Івана Франка "Boa constrictor".

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Ознайомлення з основними біографічними даними Івана Яковича Франка. Особливості відображення долі українського народу у творчості генія. Ідейно-художній аналіз поем "Мойсей", "Іван Вишенський". Розуміння людського призначення; філософська проблематика.

  курсовая работа, добавлен 24.04.2014

 • Дослідження контактно-генетичних і типологічних сходжень творчості Івана Франка та польських романтиків А. Міцкевича, Ю. Словацького та Ю.Б. Залеського. Роль національного пророка у визволенні рідного народу. Інтертекстуальні зв’язки образів та топосів.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Стильові особливості критико-біографічного нарису С. Єфремова "Іван Франко". Загальна концепція оцінки життєвого й творчого шляху поета, белетриста, критика, публіциста, ученого. Сюжетні потоки викладу: Франко - громадський діяч; Франко - письменник.

  статья, добавлен 29.12.2017

 • Дослідження явища українського і польського модернізму в рецепції та оцінці Івана Франка. Аналіз особливостей використаня контактно-генетичних та історико-типологічних підходів Івана Франка в оцонці драматичних творів В. Винниченка і Ст. Пшибишевського.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Визначення стану еліт як одного з найважливіших показників стану та розвитку суспільства. Роль інтелігенції у визвольній боротьбі українського народу у трактуванні І. Франка. Розгляд Франком проблеми вироблення нової національно-духовної ментальності.

  статья, добавлен 01.02.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.