Українська архітектура другої половини XVII-XVIII ст.

Малопродуктивний період для історії містобудування, відбудова лише зруйнованого під час воєнних дій. Спорудження укріплених монастирів і зведення потужних оборонних мурів. Утвердження європейського типу парадної резиденції, зразки світського будівництва.

Подобные документы

 • Розвиток і архітектурна організація монастирів Святого Василія Великого в XVII-XX ст. у контексті розвитку традицій європейського сакрального будівництва. Типологія планувального простору василіянських монастирів, їх відтворення, реконструкція, розбудова.

  автореферат, добавлен 30.08.2014

 • Принципи архітектурного вирішення дерев’яних римо-католицьких храмів Галичини другої половини ХVІI – першої половини XX століть за їхніми містобудівними, конструктивними та розпланувально-композиційними характеристиками. Хронологічна таблиця будівництва.

  автореферат, добавлен 14.08.2015

 • Визначальний момент у розвитку архітектури та будівництва другої половини XIII ст., містобудівні програми. Поширення галицько-волинського церковного будівництва на північно-західних територіях об’єднаного князівства. Оборонне будівництво XIV—XV ст.

  реферат, добавлен 29.06.2013

 • Романська архітектура західноєвропейських країн у період з XI по XIII століття. Традиції античного Рима у будівельних конструкціях храмів, монастирів і житла. Архітектура арабських країн та країн Близького і Середнього сходу (VII–XVIII століття).

  контрольная работа, добавлен 06.04.2014

 • Класифікація етапів розвитку містобудування з наданням головних регіональних особливостей розвитку архітектури, притаманних місту Харкову. Головні досягнення, що були здобуті при будівництві перших мікрорайонів Павлово Поле та Салтівський житловий масив.

  статья, добавлен 11.10.2018

 • Дослідження формування своєрідності храмової архітектури Волині XVII-XVIII ст., принципи та методи зведення храмових споруд. Простеження зв’язку історичних та етно-культурних умов розвитку краю з храмовим будівництвом. Традиції волинської школи.

  автореферат, добавлен 22.02.2014

 • Українська скульптура XVIII ст. Класичність в скульптурі. Західна Україна як розділ в історії церковної дерев'яної архітектури. Будинки Києво-Печерської Лаври, виконані Ст. Ковніром у першій половині XVIII ст., як перлини барокового будівництва в Україні.

  реферат, добавлен 03.03.2016

 • Формування сприятливих умов для підйому містобудівного мистецтва і архітектури в період Античності в Римській імперії. Вдосконалення містобудівного мистецтва. Формування першого в історії мегаполісу - Риму. Римська середземноморська архітектура.

  реферат, добавлен 20.12.2014

 • Особливості польської культури періоду класицизму. Основні етапи розвитку польської архітектури кінця XVIII – першої половини XIX століття. Специфіка цивільного та культового будівництва. Композиційні та стилістичні особливості ландшафтної архітектури.

  дипломная работа, добавлен 21.11.2010

 • Аналіз стану наукової розробки історії архітектури і містобудування України доби Гетьманщини, вивчення історіографії проблеми, з'ясування концептуальних підходів. Аналіз стилістики архітектури і її місця в загальноєвропейському архітектурному процесі.

  автореферат, добавлен 25.04.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.