Запорізька Січ - козацька республіка

Історія зародження і розвитку українського козацтва. Його адміністративно-політичний устрій, економічна та військова організація. Вивчення ролі Запорізької Січі в історії українського народу. Образ запорозького козака як символ захисника Батьківщини.

Подобные документы

 • Запорізьке козацтво як самоврядна структура народної самооборони й господарська форма самовиживання. Суспільно-політичний, судочинний, адміністративний та побутовий устрій республіки. Військова організація Запорізької Січі, її вклад в історію України.

  реферат, добавлен 25.01.2017

 • Перша писемна згадка про Запорозьку Січ. Замок на дніпровському острові Мала Хортиця. Розвиток Січі, соціальні та економічні проблеми. Передумови виникнення українського козацтва. Військово-політичний устрій Запорізької Січі, аналіз його особливостей.

  контрольная работа, добавлен 19.06.2012

 • Виникнення українського козацтва: передумови, причини формування. Поява перших козацьких січей, Д. Вишневецький, життя та побут козаків. Запорізька Січ – козацька республіка: її структура (козацька рада, курінні отамани, гетьман, військова старшина).

  презентация, добавлен 23.02.2016

 • Історичні передумови виникнення та розвитку Запорізької Січі. Українські землі під владою Речі Посполитої, українські повстання. Суспільно-політичний устрій, судова та правова система Запорізької Січі. Національне життя та традиції Українського народу.

  реферат, добавлен 28.10.2010

 • Боротьба за територіальну спадщину Київської Русі. Посилення польської експансії на українські землі. Наслідки польсько-литовських уній для українського народу. Адміністративно-політичний устрій, економічна та військова організація українського козацтва.

  контрольная работа, добавлен 10.10.2014

 • Дослідження історії виникнення Запорізької Січі та аналіз її військово-адміністративного устрою. Розгляд особливостей бойових дій козаків проти турок і татар в XVI - на початку XVII століття. Встановлення історичного значення українського козацтва.

  реферат, добавлен 02.10.2014

 • Феномен українського козацтва та його соціально-політична роль захисника українського народу. Козацтво як виразник і захисник державницьких інтересів народу. Питання походження і соціальних витоків козацтва. Сучасники про формування образу козацтва.

  дипломная работа, добавлен 28.10.2010

 • Передумови виникнення Запорізької Січі, використання її урядом Речі Посполитої для захисту південних кордонів. Вивчення особливостей військово-політичного та адміністративного устрою Запорізької Січі. Право і судочинство у Запорізькому низовому війську.

  реферат, добавлен 12.11.2013

 • Головні етапи та напрямки зародження козацтва, а також його кількісне зростання за рахунок масових втеч залежного населення з панських маєтків. Створення Запорізької Січі як імпульс для консолідації українського козацтва, формування його самосвідомості.

  реферат, добавлен 08.11.2017

 • Причини формування козацтва, його виникнення на стику землеробської та кочової цивілізацій між слов'янським та тюркським етнічними масивами, між християнством та магометанством. Розвиток Запорізької Січі, її значення в історії українського народу.

  реферат, добавлен 05.04.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.