М'ясо-сальна продуктивність і фізико-хімічні властивості м'яса свиней різних генотипів

Порівняння відгодівельних і м'ясних якостей свиней різного напряму продуктивності: великої білої породи, породи ландрас та їх помісних нащадків в аналогічних умовах годівлі й утримання. Оцінка м'ясної продуктивності молодняку свиней різних генотипів.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.