Історія скіфів

Суперечки щодо походження і занепаду Скіфської держави. Українці – нащадки скіфів. Релігія, основні риси мистецтва та найвідоміші пам'ятки наших пращурів. Особливості господарства і побуту скіфських племен. Внесок скіфів у розвиток воєнного мистецтва.

Подобные документы

 • Географічне розташуванняя та етнографічна історія, етапи зародження та розвитку держави скіфів. Суспільний лад населення даної держави, особливості його побуту та ведення господарства. Державний апарат скіфів, джерела та норми права, типи покарання.

  реферат, добавлен 08.02.2011

 • Держава скіфів і її особливості. Суспільний лад, ведення господарства, державний апарат. Скіфські міфи й епос, релігія і релігійні обряди, їх характеристика. Зброя, посуд, мистецтво, культура, особливості обряду поховання. Військова справа у скіфів.

  реферат, добавлен 21.06.2015

 • Вивчення історії формування, розвитку та занепаду напівкочових скотарських народів - скіфів та сарматів. Характеристика їх території, господарства, побуту, зовнішності, вірувань та культури. Археологічні знахідки їх періоду. "Звіриний стиль" скіфів.

  реферат, добавлен 06.02.2017

 • Хронологія залізного віку на території України. Характеристика розвитку культури та побуту кіммерійців. Аналіз особливостей розвитку культури скіфів. Опис пам’яток ювелірного мистецтва скіфів. Вивчення розвитку культури та повсякденного життя сарматів.

  контрольная работа, добавлен 20.10.2016

 • Структура скіфського війська, його організаційні засади, характер і види озброєння. Особливості прийомів і способів ведення воєнних дій. Опис та хронологічний аналіз війн за участю скіфів, встановлення принципів та особливостей їх воєнного мистецтва.

  автореферат, добавлен 27.08.2013

 • Події скіфо-перської війни, розрахунок чисельності скіфів. Кількість худоби у запорізької старшини. Чисельність скіфського війська під час війни, дослідження Д. Яворницького. Стратегічні здібності скіфських воєначальників, зокрема царя скіфів Іданфірса.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Особливості археологічних знахідок, що відтворюють життя прадавньої доби слов'янських племен на території України, аналіз їх історичного походження та національного побуту. Розвиток трипільської культури, перші згадки про скіфів, русів та сарматів.

  реферат, добавлен 01.12.2014

 • Формування Скіфської держави, об'єднання скіфів із сусідніми народами. Географічне положення та ідентифікація основних топографічних орієнтирів Великої Скіфії. Соціально-економічний лад Скіфії. Причини занепаду та історичне значення скіфської держави.

  реферат, добавлен 01.10.2010

 • Бронзовий вік та передскіфський період в історії України. Історичні пам'ятки перших поселень на території України: трипільська культура, кочовики, кіммерійці та скіфи. Етнографічна історія держави скіфів. Археологічні і культурні пам'ятки скіфської доби.

  реферат, добавлен 29.11.2015

 • Перші згадки про скіфів у Північному Причорномор’ї. Передумови зародження державності у скіфів. Процес утворення Великої Скіфії, період найвищого її розквіту (VІІ ст. до н.е. – ІV ст. н.е.). Занепад Великої Скіфії. Мала Скіфія та її загибель у ІV ст. н.е.

  курсовая работа, добавлен 11.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.