Ідентифікація економічних чинників активізації банківського кредитування в Україні

Теоретичне обґрунтування економічної природи факторів впливу на кредитну діяльність банків. Механізм впливу факторів фінансової діяльності банків на соціально-економічний стан держави. Напрями стимулювання розвитку інвестиційного кредитування в Україні.

Подобные документы

 • Діяльність українських банків у сфері споживчого кредитування. Динаміка основних макроекономічних показників, які впливають на споживче кредитування в Україні. Аналіз основних проблем споживчого кредитування в сучасних соціально-економічних умовах.

  статья, добавлен 30.03.2018

 • Аналіз банківського інвестиційного кредитування, його недоліки та шляхи їх подолання. Необхідність перерозподілу капіталу на даному етапі розвитку економіки. Оцінка показників інвестиційного кредитування комерційних банків України та його структура.

  статья, добавлен 14.05.2013

 • Економічний зміст поняття банківське інвестиційне кредитування. Можливості зниження процентних ставок як основи активізації діяльності банків у сфері інвестиційного кредитування. Розгляд практичного досвіду діяльності комерційних банків у світі.

  автореферат, добавлен 28.07.2014

 • Теоретичні засади інвестиційного кредитування (ІК) в Україні. Зміст напрямів розвитку банківського ІК. Фактори впливу на перспективність розвитку інвестиційних процесів в країні. Стадії процесу інвестування та класифікаційні ознаки інвестиційних ресурсів.

  статья, добавлен 09.12.2018

 • Теоретично-суттєва характеристика банківського кредиту. Особливості впливу ринкового середовища на кредитну діяльність банків. Облік кредитування юридичних осіб комерційними банками. Шляхи вдосконалення банківського кредитування та зменшення ризиків.

  курсовая работа, добавлен 12.05.2010

 • Основні напрями вдосконалення кредитної роботи та механізму використання банківського проценту за кредит. Шляхи підвищення якості кредитного портфеля банку. Проектування структури фінансової політики банків щодо організації процесу кредитування.

  статья, добавлен 27.03.2018

 • Теоретичні засади банківського інвестиційного кредитування підприємств агропромислового комплексу, пропозиції щодо стимулювання його розвитку в Україні. Напрями удосконалення інвестиційних кредитних відносин як з позиції кредитора, так і позичальника.

  автореферат, добавлен 30.07.2015

 • Вивчення проблем, пов'язаних з дотриманням умов та вибором способів кредитування, виробленням практичних та методологічних рекомендацій щодо вдосконалення роботи банків в цьому напрямку. Макроекономічні аспекти активізації банківського кредитування.

  дипломная работа, добавлен 25.03.2015

 • Визначення інвестиційного кредитування та механізму банківського інвестиційного кредитування. Класифікація функцій банківського інвестиційного кредитування. Класифікація форм та методів інвестиційного кредитування, визначення його особливостей.

  статья, добавлен 27.12.2018

 • Аналіз впливу банківських установ як фінансових посередників на національну економіку та сучасні тенденції і проблеми їх функціонування. Шляхи вдосконалення процесу банківського кредитування. Напрями та форми підвищення ефективності діяльності банків.

  статья, добавлен 06.04.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.