"Прослогіон" Ансельма Кентербершського як історія та пояснення принципів богопізнання: дослідження класичного середньовічного тексту в діалозі з його сучасними інтерпретаторами

Розгляд "Прослогіона" та його ключових тез з перспективи доведення буття Бога чи "онтологічного аргументу" на користь Його існування. Аналіз комплексного прочитання за допомогою концептуальної екзегези вступних і завершальних розділів "Прослогіона".

Подобные документы

 • Релігієзнавче дослідження проблеми існування та сутності Бога у релігійній філософії Етьєна Жільсона. Аналіз творчих етапів та структури релігійно-філософської системи французького томіста. Визначення структури категорії "буття" у томізмі Е. Жільсона.

  автореферат, добавлен 20.07.2015

 • Релігія як національно-духовне відродження. Сутність православ'я, його догмати та символи. Особливості православного віровчення, що відрізняють його від інших християнських конфесій. Трактування сутності людини, його шляху до спасіння і богопізнання.

  реферат, добавлен 12.10.2015

 • Дослідження радянської обрядовості та її атеїстичної функції. Науковий доробок радянського періоду професора М. Заковича, його пояснення нетривкості існування "червоної обрядовості". Співвідношення обрядів із церемонією, святом, традицією та звичаєм.

  статья, добавлен 14.10.2018

 • Дослідження походження кондака, його місця і ролі у ранній східнохристиянській гимнографії. Богословський і літературно-структуральний аналіз оригінального тексту повного кондака на Вознесіння. Характеристика його богословського змісту і поетики.

  статья, добавлен 26.08.2018

 • Аналіз ключових проблем протестантської антропології кінця ХХ – поч. ХХІ ст. Визначення сутності людини, розуміння потаємних глибин її буття. Парадигма секулярності та постсекулярності. Протестантизм в різноманітті його церков. Християнська модель світу.

  статья, добавлен 06.03.2018

 • Проблемні питання розвитку неопатристики та її теорій богопізнання. Специфіка, характеристики та напрями в неопатристиці у патристичному та християнському контексті. Розвиток неопатристичного містичного емпіризму як впливового ірраціоналістичного напряму.

  автореферат, добавлен 25.07.2015

 • Специфіка дуалістичних поглядів Ж. Кальвіна, яка полягала у непротиставлянні добра і зла. Основні характеристики Бога і його антипода у уявленнях реформатора. Обґрунтування дуалістичного контексту поглядів Жана Кальвіна, аналіз його наукових праць.

  статья, добавлен 08.10.2018

 • Дослідження вчення про чудо як образу божественного буття. Вивчення питань безпосередньої надприродної каузальності в релігійній свідомості. Виявлення складових християнського вчення про чудо, де теологи торкаються проблеми способів його здійснення.

  статья, добавлен 24.06.2017

 • Стан і перспективи подальшого розвитку людського співтовариства. Дослідження феномену мусульманської релігійної свідомості як базисного елементу ісламського соціального буття, його еволюції і трансформації. Ортодоксальний мусульманський світогляд.

  статья, добавлен 27.09.2013

 • Періоди формування та особливості поширення ісламу та території Східної України, його значення у житті віруючих людей. Аналіз розвитку релігійної освіти, культових споруд, духівництва. Перспективи процесу інтеграції мусульман до соціокультурного простору.

  автореферат, добавлен 26.02.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.