З історії створення Енциклопедії українознавства

Аналіз типових рис довідкового видання "Енциклопедія українознавства". Історія реалізації цього проекту на засадах об’єктивності і неупередженості висвітлення подій минувшини. Історія видавничого втілення англомовних українознавчих довідкових праць.

Подобные документы

 • Характеристика концепції, змісту і структури енциклопедій, аналіз потенційних умов видання книг цього жанру в Україні. Роль і місце енциклопедій у довідковій літературі, їх типологія, особливості. Призначення довідкових та функції енциклопедичних видань.

  курсовая работа, добавлен 31.03.2016

 • Пошук нової організаційної форми забезпечення життєдіяльності енциклопедичного проекту. Передумови та чинники, що стали каталізатором видання першої української радянської енциклопедії. Причини зміни авторів видання, марксистське трактування проблем.

  статья, добавлен 31.01.2018

 • Характеристика концепції, змісту та структури енциклопедій. Аналіз потенційних умов видавництва книг цього жанру в Україні. Дослідження світового досвіду видання персональних енциклопедій та можливості його втілення на українському книжковому ринку.

  курсовая работа, добавлен 31.03.2016

 • Висвітлення особливостей роботи редакційної колегії, характеристика етапів роботи колективу "Енциклопедії історії України", визначення змістовного наповнення окремих томів, концептуальних авторських підходів до трактування контрроверсійних проблем.

  статья, добавлен 10.05.2018

 • Теоретична основа художнього редагування довідкових видань. Редакторська підготовка довідкового видання: художній аспект. Роль художнього редактора у створенні друкованого видання. Опрацювання авторського тексту. Художнє оформлення путівника "Чернігів".

  курсовая работа, добавлен 06.03.2017

 • Особливості створення історії національної журналістики. Заснування та розвиток кафедри історії журналістики, відзначення її ювілею. Характеристика наукових періодичних видань (журналів) на кафедрі історії журналістики: "Образ" та "Журналістика".

  статья, добавлен 28.01.2017

 • Історія становлення і розвитку друкарства як першооснови видавничої справи та журналістики в м. Коломиї. Відтворення об’єктивної картини видавничого процесу. Висвітлення ролі видавничої справи у національному відродженні та державному будівництві.

  автореферат, добавлен 06.07.2014

 • Вивчення явищ мультимедійності і гіпертекстуальності у порядку поширення інформації максимально лаконічно і у зручній для користувача формі. Умови ефективної підготовки сучасного мультимедійного довідкового видання у процесі роботи з гіпертекстом.

  статья, добавлен 01.12.2017

 • Пошук шляхів розбудови інформаційного простору. Тематико-типологічний аналіз колективних видань. Вивчення аспектів створення та додрукарського опрацювання оригіналу. З’ясування вад колективних книжок. Пропозиції щодо оптимізації видавничої підготовки.

  автореферат, добавлен 11.08.2015

 • Розгорнутий тематико-типологічний аналіз умовного авторського оригіналу “Вільям Шекспір. Життя і творчість”(автор - Олесь Бабій). Редакторська оцінка композиції, змісту,авторської мови, стилістики та науково-довідкового апарату майбутнього видання.

  курсовая работа, добавлен 19.10.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.