Імплементація норм міжнародного права у господарське процесуальне законодавство України

Поняття "імплементація" норм міжнародного права. Поступова трансформація з метою зближення правових систем в процесі імплементації норм міжнародного права у господарське процесуальне право України. Характеристика правового механізму здійснення процесу.

Подобные документы

 • Принцип сумлінного виконання державами своїх міжнародних зобов’язань. Заходи щодо імплементації норм міжнародного гуманітарного права в законодавство України. Відповідальність держави за поширення знань норм права у військових і цивільних структурах.

  автореферат, добавлен 28.08.2013

 • Аналіз основних доктринальних підходів вчених щодо визначення поняття імплементації і відмежування його від інших подібних понять. Виявлення специфіки впливу правових норм міжнародних конвенцій на правові норми кримінального права окремих держав.

  статья, добавлен 21.09.2017

 • Аналіз окремих зобов’язань держав у сфері міжнародного повітряного права та їх значимості для подальшого розвитку держави. Особливості забезпечення ефективного процесу імплементації норм міжнародного права у внутрішньому законодавстві держави (України).

  статья, добавлен 04.12.2018

 • Поняття, ознаки і особливості господарського законодавства, його структурні підрозділи. Види нормативних актів по регулюванню відносин. Принцип пріоритету спеціальних норм міжнародного договірного права над загальними нормами господарського права України.

  курсовая работа, добавлен 01.10.2013

 • Огляд історії розвитку, поняття, предмет, метод, принципи і функції міжнародного права. Поняття та класифікація норм міжнародного права. Включення до сфери міжнародного права норм, спрямованих на регулювання міжнародної системи транспорту та зв’язку.

  лекция, добавлен 15.09.2012

 • Трансформація як засіб здійснення міжнародних зобов’язань держави через видання нею спеціальних актів. Аналіз вихідних положень концепції інкорпорації. Концептуальні засади національної імплементації міжнародно-договірних норм в українській державі.

  статья, добавлен 28.10.2017

 • Дослідження розвитку міжнародного приватного права України та інших держав за останні десятиріччя. Характеристика нових конвенцій та правових звичаїв. Аналіз процесу оновлення національних правових актів з міжнародного приватного права за останній час.

  статья, добавлен 27.07.2018

 • Проблематика позиційного апарату міжнародного права: сутність поняття, загальна характеристика, функції, юридична природа. Властивість норм і принципів міжнародного та національного публічного права; дослідження юридичної природи міжнародно-правових норм.

  курсовая работа, добавлен 20.03.2013

 • Аналіз проблеми співвідношення і взаємодії норм міжнародного права (МП) та національного права держави. Нормативне закріплення МП нормативно-правових актах і практична реалізація на сучасному етапі глобалізації та інтеграції правових просторів країн.

  статья, добавлен 05.04.2018

 • Передумови становлення та основні етапи розвитку міжнародного права. Особливості співвідношення міжнародного публічного і внутрішньодержавного права. Сутність кодифікації як систематизації діючих міжнародно-правових норм з метою уточнення їх змісту.

  шпаргалка, добавлен 25.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.