Еволюція кліматів Землі

Клімат як багаторічний режим погоди та один з факторів географічного середовища. Головні кліматотворчі чинники. Еволюція клімату, динаміка кліматичних умов протягом усієї історії Землі. Залежність між геологічними циклами та зміною клімату на планеті.

Подобные документы

 • Загальні обсяги зледеніння Землі. Існування глобальних змін клімату. Процес глобального потепління. Вплив змін клімату на кріосферу: арктичні льоди, гірські льодовики, багатолітня мерзлота. Шляхи протидії глобальним змінам клімату, адаптація до них.

  курсовая работа, добавлен 27.08.2017

 • Земля, як планета, оптимальна відстань від Сонця. Еволюція атмосфери і гідросфери, зміни клімату Землі впродовж її геологічного розвитку, в мезозойську та кайнозойську ери. Еволюція органічного світу. Геологічні процеси на території сучасної Хмельниччини.

  методичка, добавлен 24.05.2015

 • Розгляд поняття клімату, різноманітності його типів, принципів та чинників його формування. Дослідження впливу ґрунту та рельєфу, місцевих вітрів, водного простору, рослинного покриву, снігового покриву на багаторічний режим погоди певної території.

  курсовая работа, добавлен 06.12.2016

 • Фізико-географічна характеристика Єгипту. Кліматоутворюючі фактори, радіаційний і тепловий режим. Баричне поле і вітрові течії. Режим вологості та опадів. Повторюваність метеоявищ, метеорологічні умови. Оцінка клімату та привабливості у туристичній сфері.

  реферат, добавлен 05.12.2017

 • Розробка конструктивно-географічного підходу до розв’язання комплексу завдань, пов’язаних зі змінами кліматичних умов життєдіяльності населення України, у зв’язку зі змінами глобального клімату. Узгодження просторової динаміки метеорологічних величин.

  автореферат, добавлен 29.09.2015

 • Аналіз вивченості клімату Бережан. Методика вивчення клімату Західного Поділля. Кліматичні особливості ландшафту території: ландшафтна структура, температурний режим, середня вологість повітря, хмарність, вітровий режим, атмосферний тиск, опади.

  курсовая работа, добавлен 27.07.2015

 • Дослідження факторів що впливають на клімат: зовнішніх, антропогенних, метеорологічних та геофізичних. Негативні наслідки потепління на планеті: людські жертви, зникнення видів рослин, тварин, збільшення кількості природних катаклізмів, парниковий ефект.

  презентация, добавлен 26.02.2015

 • Визначення атмосфери як зовнішньої повітряної оболонки Землі, яка є сумішшю певної кількості газів та водяної пари. Аналіз складу та будови атмосфери. Оцінка показників стану атмосфери. Особливості вивчення клімату та його зміни протягом тривалого часу.

  реферат, добавлен 14.05.2016

 • Аналіз кліматичних особливостей та своєрідності географічного положення материка Австралія. Характеристика кліматодіаграм субтропічного та тропічного кліматичних поясів. Вивчення загальних причин, які зумовили бідність Австралії на поверхневі води.

  реферат, добавлен 07.02.2014

 • Узгодження просторової динаміки метеорологічних величин, які характеризують кліматичні умови проживання людини, з існуючим фізико-географічним районуванням України. Вивчення змін клімату та моделювання кліматичних умов життя населення в майбутньому.

  автореферат, добавлен 25.02.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.