Філософія Григорія Савича Сковороди

Сутність поглядів українського філософа та поета-байкаря Г.С. Сковороди на фундаментальні принципи людського буття. Дослідження етапів формування світогляду Сковороди. Порівняльний аналіз філософської спадщини Сковороди із сучасним розуміння щастя.

Подобные документы

 • Стислий опис життєвого шляху та творчої діяльності Григорія Сковороди — українського просвітителя-гуманіста, філософа, поета, педагога. Філософські погляди Г. Сковороди, його міркування про щастя. Людина як мікрокосм та її місце у працях філософа.

  контрольная работа, добавлен 24.04.2015

 • Життєвий шлях та формування світогляду Григорія Сковороди. Ідея чистої або "сродної" праці в системі філософських поглядів Григорія Сковороди. Проблема людини та досягнення нею щастя та гармонії з оточуючим світом у філософських поглядах Сковороди.

  реферат, добавлен 27.11.2016

 • Літературними стежками Григорія Сковороди, його родинна гілка. Основоположні принципи філософської творчості та життя поета. Що таке щастя в розумінні українського філософа. Поетичні перлини учнів школи села Чорнухи в пам'ять про Григорія Сковороду.

  презентация, добавлен 09.10.2013

 • Шлях Сковороди в філософію. Життя і творчість поета-байкаря, формування світогляду. Особливість творчої поведінки Г. Сковороди. Існуванні "двох натур" і "трьох світів". Прагнення людини до пізнання світу. Можливість подолання людиною моральних вад.

  реферат, добавлен 29.10.2013

 • Шлях Григорія Савича Сковороди в філософію. Особливість творчої поведінки Григорія Сковороди. Філософська система письменника. Агностицизм як вчення про непізнаваність світу. Подолання людиною моральних вад. Зв'язок філософської спадщини з сучасністю.

  контрольная работа, добавлен 19.03.2013

 • Дослідження постаті Григорія Сковороди наприкінці ХІХ — на початку ХХ сторіччя. Переосмислення філософської спадщини Києво-Могилянської академії та Григорія Сковороди. Особливості бачення сковородинівської філософії у німецькомовних публікаціях.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Життєвий шлях Григорія Сковороди, особливості його навчання, становлення як філософа. Три етапи наукової творчості мислителя. Практична філософія Сковороди, положення його етики. Значення творчої спадщини Сковороди, його тлумачення Святого Письма.

  реферат, добавлен 27.11.2010

 • Предфілософський шлях Григорія Сковороди. Фактори, які вплинули на формування світогляду великого українця. Пізнання самого себе як основний крок до щастя. Концепція "сродної" праці. Фундаментальні цінності та стиль філософського мислення Сковороди.

  реферат, добавлен 30.03.2009

 • Аналіз філософських поглядів представників українського бароко. Триєдина будова буття у філософському ученні Григорія Сковороди. Основні прояви дуалізму в розумінні побудови світу. Розгляд особливостей системи цінностей у філософії Г. Сковороди.

  статья, добавлен 01.06.2018

 • Шлях Григорія Савовича Сковороди до філософії. Існування "двох натур" і "трьох світів" - осонова філософської системи Сковороди. Тлумачення святого письма та вчення про людину у Григорія Савовича. Зв'язок філософської спадщини Сковороди з сучасністю.

  реферат, добавлен 19.07.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.