Тенденції системи формування фінансових ресурсів підприємств України та шляхи її вдосконалення

Визначення поняття "фінансові ресурси" у працях вітчизняних та іноземних вчених. Сутність фінансових ресурсів, їх джерела формування. Етапи та особливості системи управління фінансовими ресурсами для підприємств у період перехідної економіки України.

Подобные документы

 • Аналіз категорії "фінансові ресурси", динаміки структури фінансових ресурсів українських підприємств у розрізі галузей економіки та джерел їх формування. Шляхи оптимізації фінансових ресурсів підприємств України в сучасних умовах господарювання.

  статья, добавлен 18.03.2018

 • Суть, склад і структура загальнодержавних фінансових ресурсів. Джерела формування фінансових ресурсів. Шляхи і методи вдосконалення джерел формування фінансових ресурсів держави. Загальнодержавні фінансові ресурси як елемент фінансової системи України.

  курсовая работа, добавлен 26.11.2010

 • Особливості формування фінансових ресурсів підприємств. Визначення можливих напрямів використання фінансових ресурсів з урахуванням цілей і завдань підприємства. Особливості впливу управління фінансовими ресурсами на результати господарської діяльності.

  статья, добавлен 26.06.2016

 • Фінансові ресурси як основа розширеного відтворення, їх економічна природа, склад. Інвестиційний капітал - складова фінансових ресурсів підприємств. Оптимізація і аналіз джерел формування фінансових ресурсів, шляхи розвитку та вдосконалення використання.

  дипломная работа, добавлен 25.01.2010

 • Поняття фінансових ресурсів та джерела формування. Рух коштів, його швидкість і масштаби. Формування й використання різноманітних грошових фондів на підприємстві. Склад і характеристика фінансових ресурсів підприємств. Статутний капітал підприємства.

  реферат, добавлен 31.01.2012

 • Поняття, формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві. Суть, класифікація та значення джерел формування фінансових ресурсів на виробництві. Особливості функцій фінансів організації: формування, розподілу, використання та контролю.

  контрольная работа, добавлен 28.11.2016

 • Аналіз проблем ролі фінансових ресурсів підприємств в економічній системі держави. Особливості формування фінансових ресурсів підприємств залежно від їх організаційно-правових форм господарювання. Характеристика структури фінансових ресурсів підприємств.

  автореферат, добавлен 05.01.2014

 • Сутність фінансових ресурсів держави - грошових фондів, які створюються в процесі розподілу, перерозподілу і використання валового внутрішнього продукту за певний період. Баланс фінансових ресурсів і витрат. Джерела формування бюджетної системи в ЄС.

  реферат, добавлен 07.12.2010

 • Джерела формування фінансових ресурсів. Прибуток і амортизаційні відрахування. Кредиторська заборгованість і ресурси від продажу цінних паперів. Аналіз фінансового стану підприємства. Напрямки вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів.

  реферат, добавлен 23.11.2009

 • Поняття фінансових ресурсів підприємства, аналіз промислово-виробничого сектору України. Підходи до формування ефективної системи управління фінансовими ресурсами. Створення ефективної системи управління фінансовими ресурсами на підприємствах України.

  статья, добавлен 02.01.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.