Гуманістичні засади С. Русової

С.Ф. Русова як видатний український педагог, культурно-освітній діяч, письменниця. Особливості та підходи до виховання дітей з особливими потребами. Національне виховання у спадщині С. Русової. Суть нових методів, що використовуються в даному процесі.

Подобные документы

 • Початок педагогічної діяльності С. Русової, її національна система виховання та принципи педагога. Виховний потенціал праць "жіночої" тематики. Ідея нової української школи і національного виховання в еміграційному педагогічному доробку С. Русової.

  курсовая работа, добавлен 07.05.2011

 • Дослідження поглядів Софії Русової на виховання дитини. Визначення мети виховання, змісту освіти та чинників формування особистості, педагогічних засобів й методів, що сприяють найефективнішому розвиткові природних задатків і здібностей індивідуума.

  статья, добавлен 12.05.2018

 • Софія Русова - видатний педагог, видавець, громадський і політичний діяч України, світогляд якої склався у процесі спілкування з визначними діячами української культури: М. Старицьким, М. Лисенком, П. Чубинським, М. Драгомановим, В. Антоновичем, Русовим.

  реферат, добавлен 04.01.2011

 • Життєвий шлях та формування педагогічної думки С.Ф. Русової. Культ Нації і Батьківщини в основі концепції національного виховання Софії Русової. Умови гармонізації особистості у процесі навчання і виховання. Індивідуалізація навчального процесу.

  реферат, добавлен 09.04.2016

 • Характеристика внеску С.Ф. Русової у розвиток суспільного дошкільного виховання в Україні та її ставлення щодо психолого-педагогічних підходів і організації суспільного дошкільного виховання за кордоном. Психологічні засади та умови організації виховання.

  автореферат, добавлен 25.06.2014

 • Вивчення низки психологічних засад організації суспільного дошкільного виховання, опрацьованих С.Ф. Русовою. Психолого-педагогічні підходи до його організації за кордоном. Порівняння підходів до систем дошкільного виховання С. Русової і М. Монтессорі.

  автореферат, добавлен 25.09.2013

 • Дослідження публіцистичної спадщини й майстерності Софії Русової — відомого українського педагога, публіциста й редактора. Аналіз суто творчих прийомів, завдяки яким Софія Русова максимально ефективно доносить до читача ідею виховання молодого покоління.

  статья, добавлен 08.02.2019

 • Основні аспекти просвітительської діяльності і творчої спадщини С. Русової через призму актуальних питань розвитку культурно-освітнього руху в Україні. Громадсько-суспільна діяльність С. Русової. Проблема виховного ідеалу у її педагогічній спадщині.

  автореферат, добавлен 21.11.2013

 • Аналіз теоретичних і методичних ідей та досвіду морально-духовного виховання дітей дошкільного віку українського педагога Софії Русової. Перспективи використання педагогічної спадщини Русової на сучасному етапі розбудови національної дошкільної освіти.

  статья, добавлен 04.02.2019

 • Дослідження аксіологічних аспектів філософсько-освітнього вчення С. Русової. Головні особливості індивідуалізації виховання. Мова як основа самоіндентифікації людини й народу. Зміст принципу народності. Освіта як своєрідний "зріз" суспільного буття.

  статья, добавлен 27.09.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.