Європейська система безпеки: міжнародно-правові аспекти становлення і розвитку

Процес становлення і розвитку європейської системи безпеки та правотворчої і правозастосовчої діяльності держав як суб'єктів міжнародного публічного права, що здійснюється в рамках світового співтовариства у сфері побудови європейської системи безпеки.

Подобные документы

 • Дослідження процесу створення та еволюції розвитку європейської політики безпеки й оборони. Кроки формування спільної зовнішньої безпекової політики Європейського Союзу. Участь країн європейського співтовариства у міжнародних безпекових організаціях.

  статья, добавлен 30.08.2018

 • Дослідження міжнародно-правових засад функціонування та інституційного розвитку Європейського Союзу у сфері його зовнішньої політики та політики безпеки на сучасному етапі. Особливості правових зв’язків в рамках Європейської безпеки ОБСЄ, ЗЄС, НАТО.

  автореферат, добавлен 29.01.2016

 • Місце і роль ради безпеки в системі головних органів ООН. Міжнародно-правові аспекти організації діяльності ради безпеки у сфері підтримання міжнародного миру. Шляхи інституційного реформування ради безпеки в рамках великої інституційної реформи ООН.

  автореферат, добавлен 29.07.2015

 • Історія становлення міжнародно-правової системи безпеки мореплавства, компоненти механізму її реалізації на сучасному етапі. Системний аналіз та імплементація міжнародних угод з урахуванням перспектив і правових наслідків участі Югославії в цих угодах.

  автореферат, добавлен 28.08.2013

 • Сутність і зміст націобезпекознавства. Поняття геополітичної безпеки. Життєво важливі інтереси особистості, суспільства та держави в інформаційній сфері. Перспективи розвитку бенчмаркінгу безпеки. Існуючі та прогнозовані загрози воєнній безпеці України.

  курс лекций, добавлен 16.04.2013

 • Визначення об'єктів та суб'єктів забезпечення національної безпеки. Структура, цілі та завдання системи національної безпеки. Правові засади функціонування системи національної безпеки України. Ознаки та умови виникнення та існування воєнної небезпеки.

  реферат, добавлен 25.05.2017

 • Визначено ієрархічність системи економічної безпеки. Роль та види економічної безпеки. Розглянуто дефініцію з позицій впливу на інші сфери діяльності людини, суспільства, держави. Схарактеризовано становлення та розвиток економічної безпеки в Україні.

  статья, добавлен 05.11.2018

 • Розширення уявлення наукової громадськості про принципи адміністративного права, особливості їх становлення та розвитку у вітчизняній науці. Напрямки розвитку для правотворчої і правозастосовчої діяльності суб'єктів адміністративно-правових відносин.

  статья, добавлен 06.09.2013

 • Характер діяльності органів державного управління у сфері національної безпеки. Склад системи суб'єктів та механізм гарантування національної безпеки України. Складність вирішуваних завдань і керівництво державними органами системи національної безпеки.

  реферат, добавлен 25.01.2009

 • Теоретичні і практичні аспекти регулювання інституту релігійної безпеки в контексті новітніх тенденцій розвитку міжнародного права. Сучасний стан та перспективні напрямки розвитку законодавства України про свободу совісті та релігійні організації.

  автореферат, добавлен 28.08.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.