Євген Плужник – представник розстріляного відродження

Дослідження воєнно-комуністичного наступу 30-х років та крайньої ідеологізації усіх сфер життя суспільства. Біографія Євгена Павловича Плужника - українського поета, драматурга, перекладача зі східної Слобожанщини, аналіз основних мотивів його п'єс.

Подобные документы

 • Аналіз лірики Є. Плужника, розуміння ним ролі митця "в убогий час", коли нівелюються загальнолюдські цінності, нищиться творчий досвід поколінь. Відповідальність за право називатися поетом. Традиції жіночого доробку поета, специфіка художнього письма.

  статья, добавлен 17.11.2012

 • Романтичний тип художнього світобачення письменників. Образи поетичного світу Євгена Плужника. Розгляд особливостей використання метафор в поезії митця. Стилістична досконалість та своєрідність поетичного мовлення Є. Плужника в українській літературі.

  статья, добавлен 10.10.2018

 • Окреслення жанрово-стильових особливостей української експериментальної прози 20-х років. З’ясування особливостей індивідуального стилю Є. Плужника, І. Дніпровського, Ю. Шпола, екзистенційних мотивів, інтелектуальної, модерністської природи їх творів.

  автореферат, добавлен 13.08.2015

 • Біографія та життєдіяльність українського діяча та письменника Євгена Павловича Гребінки. Роль Гребінки у долі Т.Г. Шевченка, причини розриву дружніх стосунків. Основні твори літератора. Місце Е. Гребінки в українській та російській літературі.

  реферат, добавлен 12.09.2010

 • Аналіз тематики, образної системи, жанрової природи та художнього світу поетичних творів Є. Плужника. Суб'єктно-об'єктна сфера лірики митця, функції інтрадієгетичного оповідача, роль автора та ліричного героя (персонажу) в моделюванні картини світу.

  статья, добавлен 05.03.2018

 • Вивчення біографії та творчості Михайля Семенка - українського поета доби Розстріляного відродження, основоположника і теоретика українського футуризму (також відомого як панфутуризм). Авангардне мистецтво в українській літературі 1910-1920-х років.

  реферат, добавлен 20.12.2017

 • Дослідження життєвого та творчого шляху видатного українського письменника і перекладача як представника української інтелігенції періоду "розстріляного відродження". Формування світогляду та філософської позиція митця під впливом зарубіжної класики.

  доклад, добавлен 18.02.2014

 • Вплив діяльності Ш. Бодлера на розвиток поезії ХХ століття. Характерні ознаки його творчої спадщини. Літературний аналіз його публіцистики і відомих віршів. Короткі біографічні відомості про життя французького поета, перекладача і мистецтвознавця.

  реферат, добавлен 08.11.2017

 • Зрушення в традиційних поглядах на родинне життя в перші роки існування Радянського Союзу. Зображення моделей "старої" та "нової" родини в п'єсі Є. Плужника "У дворі на передмісті". Особливості втілення теми родини у творчості драматургів 1920-1930-х рр.

  статья, добавлен 28.11.2016

 • Біографія Павла Тичини - українського поета, перекладача, публіциста і громадського діяча. Історія його народження та походження родини. Його діяльність під час навчання в інституті. Опис його шляхів до творчого зростання в літературної діяльності.

  презентация, добавлен 24.11.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.