Середньовічний тип європейського міста (українського) та його культура

Статус міської верхівки і повноправних містиків. Міста та їхнє населення. Прикордонні торговельні центри. Магдебурзьке міське право на українських землях. Святково-обрядова культура. Передумови для розвитку самоврядування. Вироблення політичних форм.

Подобные документы

 • Фактори розвитку сучасної міської культури. Культурне життя сучасного міста. Огляд клубних закладів різних типів, їх місце в організації дозвілля жителів міст. Роль бібліотек, музеїв, кінотеатрів та спортивних комплексів в культурному житті міста.

  курсовая работа, добавлен 15.08.2017

 • Провінційні римські міста: статус, особливості населення та уряду. Участь августалів у здійсненні муніципального імператорського культу. Зовнішній вигляд дунайських поселень. Аналіз процесу романізації. Громадське, релігійна і культурне життя провінцій.

  курсовая работа, добавлен 19.06.2016

 • Ренесанс як історичний етап розвитку культури на українських землях. Опис архітектурних ансамблів, виконаних в стилі епохи Ренесанс. Справжні шедеври українського мистецтва початку XVII ст., пронизані ідеями Відродження. Культурно-освітні центри.

  реферат, добавлен 28.03.2011

 • Структура типового міста-держави в доколумбовій Мезоамериці X-XVI ст. і на Давньому Сході. Археологічні ознаки міста майя. Характерні риси релігійних поглядів народів Мезоамерики. Найвідоміші галузі культури ацтеків. Держава інків, її особливості.

  реферат, добавлен 17.12.2013

 • Людські поселення на території України від палеоліту до енеоліту, трипільська культура. Кіммерійці, скіфи і сармати, їх роль у розвитку культури на українських територіях. Грецька колонізація Північного Причорномор'я. Особливості культури східних слов'ян.

  реферат, добавлен 22.04.2018

 • Дерев'яні споруди як елемент архітектури міст і сіл Київської Русі. Будівлі "міста Ярослава" у Києві - етап розвитку монументальної архітектури. Ускладнення зовнішніх форм наприкінці XII - початку XIII сторіч. Розквіт монументально-декоративного живопису.

  реферат, добавлен 08.05.2013

 • Поняття культури, її матеріальні та духовні цінності. Культура на українських землях у найдавніші часи. Культура Київської Русі. Українська культура епохи бароко та Просвітництва. Українське національно-культурне відродження. Новітня українська культура.

  курс лекций, добавлен 29.09.2017

 • Надзвичайне місце в історії людської цивілізації епохи європейського Просвітництва. Соціально-економічними передумови і витоки культури, її основні риси. Католицьке Просвітництво та його вплив на розвиток культурного життя. Наука та її ідеали і норми.

  реферат, добавлен 11.10.2009

 • Розгляд особливостей Давньогрецької культури. Датування етапів розвитку культури античної Греції. Архаїчний, класичний та елліністичний періоди. Історія давньогрецького мистецтва архітектури, скульптури, живопису, літератури. Грецькі міста-поліси.

  реферат, добавлен 28.02.2011

 • Розгляд символіки гостинності у сфері святково-обрядової культури. Обґрунтування функціонування традиції гостинності відповідно до вимог загальнолюдської моралі. Сприйняття інтеграції соціуму і встановленню довіри між його членами; взаємності почуттів.

  статья, добавлен 29.10.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.