Виявлення органами досудового розслідування ознак злочинів, пов'язаних із катуванням

Аналіз кримінально-правових норм, які встановлюють відповідальність за катування та інші злочини, пов'язані із катуванням. З'ясування змісту поняття "ознаки катування". Необхідність розгляду кримінально-правових та криміналістичних ознак катування.

Подобные документы

 • Історичний та системний аналіз кримінально-правових норм, що встановлюють відповідальність за катування, вчинене працівником правоохоронного органу. Недосконалість кримінального законодавства в частині відповідальності за катування, шляхи його поліпшення.

  статья, добавлен 15.05.2018

 • Знайомство з міжнародними нормативно-правовими актами, спрямованими на захист прав людини і запобігання катуванням. Сутність поняття "катування". Загальна характеристика ефективних кримінально-правових та кримінологічних заходів запобігання катуванню.

  автореферат, добавлен 19.07.2015

 • Здійснення дослідження питання проведення допиту потерпілого під час розслідування злочинів, пов'язаних з катуванням. Визначення категорії осіб, які можуть бути потерпілими у даному злочині з урахуванням класифікації особи злочинця та тактики допиту.

  статья, добавлен 05.02.2019

 • Дослідження питання проведення допиту потерпілого під час розслідування злочинів, пов’язаних з катуванням. Визначення категорії осіб, які можуть бути потерпілими у даному злочині, а також тактика допиту. Основні етапи допиту потерпілих за А.М. Хлусом.

  статья, добавлен 14.10.2016

 • Дослідження правової природи катування як злочину за міжнародним правом. Висвітлення загальних положень заборони катування. Характеристика та аналіз об’єкту й ознак злочину катування на основі міжнародно-кримінологічного підходу до оцінки його складу.

  статья, добавлен 28.05.2017

 • Процедура та мотиви катування під час кримінального провадження. Завдання, цілі, форми та види катування як доказ у карному процесі. Спеціальне медичне обстеження для виявлення ознак фізичного насильства, психологічні, соціальні, психосоматичні наслідки.

  статья, добавлен 09.05.2018

 • Розгляд кримінально-правової норми, яка передбачає відповідальність за катування та подальше її відмежування від деяких суміжних складів злочинів, які містить чинне кримінальне законодавство України. Кваліфікація умисного спричинення тілесних ушкоджень.

  статья, добавлен 14.05.2018

 • Дослідження конкуренції кримінально-правових норм як правове явище. Поняття, види і система ознак конкуренції кримінально-правових норм. Кваліфікація злочинів по елементах складу злочинна. Основні способи подолання конкуренції кримінально-правових норм.

  автореферат, добавлен 28.08.2013

 • Аналіз проблеми ефективності міжнародного права у сфері боротьби зі злочинами катування й тероризму. Можливості забезпечення прав людини в умовах глобальної конфліктності, особливо стосовно заборони катування. Напрямки, перспективи боротьби з тероризмом.

  статья, добавлен 11.07.2018

 • Дослідження конституційно-правових питань сутності та гарантій права на людську гідність. Необхідність його включення до механізму захисту прав і свобод людини та громадянина. Аналіз заборони жорстокого катування або такого, що принижує самоповагу особи.

  статья, добавлен 03.03.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.