Творчі пошуки Михайла Семенка у логіці руху від посткласичної до некласичної естетики

Зіставлення художньої орієнтації засновника української моделі футуризму М. Семенка з тою зміною парадигми розвитку естетики, яка відбулася на початку ХХ століття. Аналіз межі ХІХ-ХХ століття як періоду зміни "посткласичної" естетики "некласичною".

Подобные документы

 • Основні положення американської аналітичної естетики, її специфіка та динаміка в сучасних умовах. Аналіз основних тенденцій розвитку європейського постмодернізму як підґрунтя постаналітичної американської естетики. Аналіз естетичної концепції А. Данто.

  автореферат, добавлен 26.09.2013

 • Естетичні погляди Т. Манро на основі переосмислення принципів класичної естетики. Наукове дослідження естетичного феномена. Двопредметність естетики, зближення естетики з психологією. Вплив естетичної концепції Манро на культуротворчий процес в Україні.

  автореферат, добавлен 14.09.2015

 • Мета естетики це філософське формування критичних суджень про мистецтво, та його вивчення. Значення естетичних категорій в естетиці. Розуміння терміну "естетична категорія". Проблема прекрасного в історії естетики. Категорії прекрасне і потворне.

  реферат, добавлен 29.09.2009

 • Аналіз екологічної естетики як вищої форми особливого типу свідомості, що відкриває нові шляхи до розуміння єдності людини і довкілля в естетичному вимірі. Аналіз філософсько-естетичних засад концепції екологічної естетики фінського філософа Ю. Сепанмаа.

  статья, добавлен 29.05.2017

 • Світоглядні та етнокультурні особливості естетичної думки М. Хвильового як фундатора "етноренесансної естетики" в Україні. Аналіз мистецьких ідентифікацій "нової української літератури", що складають феномен "хвильовизму" в історії української естетики.

  статья, добавлен 19.02.2016

 • Перший систематичний підручник філософської дисципліни естетики. Упередження як проблема належного сприйняття естетики Баумґартена. Наука про чуттєве пізнання. Переосмислення раціоналістичної філософії К. Вольфа, пов’язаної із філософією Ґ.В. Ляйбніца.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Історичні, культурні і філософські передумови становлення естетики як філософської науки. Роль і місце естетики в системі філософії німецького мислителя І. Канта. Аналіз значення продуктивної уяви, здатності судження, принципу доцільності естетики Канта.

  автореферат, добавлен 29.10.2013

 • Філософська реконструкція естетичної концепції Фрідріха Ніцше та розгляд ніцшеанства як парадигми естетики ХХ століття. Генезис у творчості німецького мислителя. Романтизм як форми експлікації нігілізму. Розкриття причини виникнення концепції надлюдини.

  автореферат, добавлен 30.07.2015

 • Етапи становлення естетики як наукової дисципліни, яка наприкінці XVIII–на початку XIX ст. отримує визначне місце в духовному житті України. Діяльність Г.С. Сковороди - одного з найяскравіших представників української філософії та естетики XVIII ст.

  реферат, добавлен 07.08.2012

 • Визначення поняття естетики. Характеристика рівнів естетичної свідомості. Аналіз категорій гармонії, миру та хаосу. Моделі розуміння прекрасного. Визначення категорій піднесеного і низького, комічного і трагічного. Естетичні категорії та людські емоції.

  реферат, добавлен 05.04.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.