Фазові рівноваги, кристалічні структури, деякі фізичні властивості сполук в системах R-{Co, Ni, Cu}-In, де R = Ti, Hf, РЗМ

Встановлення взаємодії компонентів у потрійних системах {Ti, Hf}-{Co, Ni, Cu}-In шляхом побудови ізотермічних перетинів їх діаграм стану при 870 К. Дослідження кристалічних структур інтерметалічних сполук та вивчення деяких їх фізичних властивостей.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.