Життя і просвітницька діяльність М. Грушевського

Огляд автобіографічних даних М. Грушевського. Навчання і творча діяльність в університеті. Дослідження нововнесень Михайла Грушевського у сферу педагогіки. Аналіз досягнень вченого Грушевського як талановитого педагога-практик і як педагога-вченого.

Подобные документы

 • Навчання Грушевського в Київському університеті. Його перші роботи по історії України, зв’язки з видатними громадськими діячами того часу. Вклад вченого в фундаментальний огляд історії українського народу з найдавніших часів і до середини ХVII ст.

  презентация, добавлен 27.11.2013

 • Дослідження біографії та життєвого шляху великого патріота України й українства Михайла Грушевського. Аналіз його навчання та створення власної школи в українській історичній науці. Вивчення оточення Грушевського у різні періоди життя та діяльності.

  статья, добавлен 21.12.2010

 • Біографія невтомного вченого, публікатора та майбутнього Голови Центральної Ради Михайла Грушевського. Сутність концепції, створеної Михайлом Грушевським з метою визначення політичних орієнтирів в Україні та їх перетворення у суспільну практику.

  доклад, добавлен 13.11.2011

 • Культурницька та політична діяльність Михайла Грушевського, видатного історика, вченого-енциклопедиста, державного і громадського діяча. Науково-педагогічна діяльність Грушевського у Львівському університеті і в Науковому товаристві імені Т. Шевченка.

  контрольная работа, добавлен 01.04.2014

 • Роль Михайла Грушевського в розвитку української науки і культури. Аналіз перших років життя та навчання історика і патріота, особливості його трудової і політичної діяльності. Значний внесок в написання книги з української історії та смерть вченого.

  биография, добавлен 18.03.2015

 • Короткі відомості про життєвий шлях та діяльність М. С. Грушевського - видатного українського політичного діяча і публіциста, голови Центральної Ради 1917–1918 рр. "Історія України-Руси" як найголовніший здобуток Грушевського, його роль в історії України.

  реферат, добавлен 27.03.2013

 • Науково-педагогічне та публіцистична спадщина М. Грушевського, яке не обмежується працями, трактатами, курсами лекцій, які він читав з університетських кафедр. Книга для школярів Грушевського - "Про старі часи на Україні. Коротка історія України".

  реферат, добавлен 30.09.2010

 • Народження і навчання Михайла Грушевського. Заснування національно-демократичної партії Галичини і Товариства українських поступовців у Києві. Дослідження трудової діяльності першого президента України. Суть значного внеску в книгу "Історія України".

  реферат, добавлен 21.10.2019

 • Перші кроки М. Грушевського у вивченні історії українського народу, його подальша наукова та культурно-освітня робота. Архівні дослідження вітчизняного історика. Політична діяльність та емігрантський період в житті вченого, його повернення на Батьківщину.

  реферат, добавлен 18.12.2011

 • Аналіз діяльності М. Грушевського в роки української національно-визвольної боротьби. Деякі історичні факти і конкретні події, на тлі яких відбувалася державотворча діяльність М. Грушевського. Політична та наукова діяльність історика в еміграції.

  статья, добавлен 12.07.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.