Імплементація норм міжнародного права у право України: зміст і способи реалізації

Огляд проблем співвідношення і взаємодії національного права та міжнародних договорів. Механізм імплементації норм міжнародного права у правову сферу України. Його нормативне закріплення у вітчизняних і міжнародних правових актах, практична реалізація.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.