Мовний етикет у професійній культурі педагога

Проблема формування у студентів культури спілкування. Система роботи, спрямована на формування мовної компетентності майбутнього педагога, на оволодіння ним мовним етикетом. Взаємозв’язки між поняттями "культура спілкування" і "культура поведінки".

Подобные документы

 • Теоретичні засади поняття про етикет, характеристика його основних норм та їх еволюція. Спілкування як прояв людської сутності та необхідна передумова існування суспільства. Особливості мови – основи культури, невичерпного океану вселюдського досвіду.

  реферат, добавлен 12.02.2012

 • Етикет і його норми, види етикету. Спілкування як один із проявів людської сутності, універсальний засіб людського спілкування - мова. Роль мови міміки та жестів. Існування традиційних форм спілкування у різних народів. Головна вимога сучасного етикету.

  контрольная работа, добавлен 29.11.2011

 • Моральна культура спілкування як складова загальнолюдської культури. Визначення поняття службового етикету як сукупності правил поведінки людини. Опис особливостей службового етикету юриста, його зовнішні атрибути та форми прояву естетичної культури.

  реферат, добавлен 13.04.2015

 • Спілкування як складний багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів між людьми. Ділове спілкування, його особливості. Культура ділової взаємодії. Особливості етикету бізнесу і підприємництва. Невербальні засоби та етикет ділового спілкування.

  реферат, добавлен 02.01.2015

 • Культура мовного спілкування і одягу, етикет гостинності. Вирази мовного етикету, що вживаються при різних ситуаціях. Особливості дарування та приймання подарунків. Правила поведінки у громадських місцях. Гарні манери і правила поведінки у місцях видовищ.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Культура поведінки як складова частина культури людини. Моральна й естетична грані культури поведінки. Основи формування внутрішньої і зовнішньої культури людини, її моральний і естетичний розвиток. Виникнення та розвиток етикету, його сучасні принципи.

  реферат, добавлен 09.04.2015

 • Пошук та впровадження нових підходів до організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. Оволодіння навичками ділового спілкування. Формування комунікативної компетенції, духовної й інтелектуальної культури майбутнього фахівця аграрної сфери

  статья, добавлен 02.07.2018

 • Офіційно-діловий стиль російської мови. Етикет мовного спілкування. Етика ділового та адміністративної мови. Загальні елементи етикету адміністративної мови. Дотримання умов успішного мовного спілкування. Підтримання культурної атмосфери спілкування.

  контрольная работа, добавлен 01.08.2011

 • Різноманіття передумов та вимірів людського спілкування: моральний аспект. Толерантність та абстрактність її ідеї. Особливості поваги в етиці. Прототипи співчуття та милосердя. Сутність любові та її основні ознаки. Культура спілкування й етикет.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Поняття етикету як спеціально встановленого порядку поведінки у найрізноманітніших місцях. Історія його розвитку в епоху античності, початок формування правил повсякденної поведінки. Вплив феодалізму і буржуазного суспільства. Сучасні принципи етикету.

  контрольная работа, добавлен 04.06.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.