Естетика міфу в сучасному образотворчому мистецтві України

Специфіка й функції естетичної категорії "міф" у сучасній образотворчості, характеристика генетичних засад художньо-міфологічної свідомості. Місце, роль й типологічні форми феномену образотворчого неоміфологізму в українському художньому процесі.

Подобные документы

 • Походження та природа слова "естетика". Відображення прекрасного та трагічного у свідомості людини. Особливості сприйняття навколишнього середовища художниками. Аналіз естетичної діяльності у мистецтві. Шляхи формування духовного світогляду особистості.

  реферат, добавлен 15.04.2014

 • Сутність та структура естетичної свідомості. Відображення оточуючого світу в естетичній свідомості. Вплив мистецтва на розвиток естетичного почуття. Головні тенденції сучасної художньо-естетичної свідомості. Суспільні функції естетичного ідеалу.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Характеристика естетики як науки, її предметного поля. Аналіз історії формування естетичних поглядів у стародавню добу. Характеристика розвитку естетичної свідомості народів Стародавнього Сходу. Аналіз естетичної думки античності та її римського періоду.

  реферат, добавлен 01.05.2017

 • Характеристика категорій естетики як ступенів становлення та руху естетичної діяльності. Формування категорії "піднесене" як доповнення до категорії "прекрасне", тобто краси, взятої в системі мір. Сенс трагічного і комічного, основні форми їх прояву.

  лекция, добавлен 07.03.2013

 • Визначення поняття естетики. Характеристика рівнів естетичної свідомості. Аналіз категорій гармонії, миру та хаосу. Моделі розуміння прекрасного. Визначення категорій піднесеного і низького, комічного і трагічного. Естетичні категорії та людські емоції.

  реферат, добавлен 05.04.2016

 • Естетико-художні особливості "поліфонічних мистецтв", специфіка властивого їм художньо-видового синтезу. Інтерпретація як чинник утворення нового мистецького феномену. Досвід інтерпретацій "Лісової пісні" Л. України в українському мистецтві ХХ століття.

  автореферат, добавлен 29.08.2015

 • Сутність та структура естетичної діяльності та свідомості у життєдіяльності людини. Канонічна, нормативна і загальнотеоретична місія естетики. Роль прекрасного і потворного, міри і гармонії, трагічного і комічного в культурному розвитку суспільства.

  контрольная работа, добавлен 26.03.2015

 • Аналіз візантійської естетики аскетизму як чинника розвитку естетичної традиції Русі-України. Онтологічний вимір аскетико-естетичної доктрини, пов’язаний із осмисленням буття краси в дійсності. Осмислення феномену чуттєво прекрасного аскетизмом Візантії.

  статья, добавлен 09.05.2018

 • Етичні вчення античності, Нового часу. Етичні категорії: ідеал, добро і зло, доброчесність і порок. Основні етичні проблеми сучасності. Національна, сімейна та релігійна етика. Предмет естетики та її місце в системі наук. Соціокультурні функції естетики.

  курс лекций, добавлен 10.04.2009

 • Поняття естетики як науки про становлення чуттєвої культури людини. Особливості естетики Середньовіччя. Характеристика естетичної концепції Августина Блаженного. Символ, ідеал та канон в середньовічній естетиці. Специфіка мистецтва Середньовіччя.

  реферат, добавлен 07.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.