Вивчення додавання і віднімання чисел

Методичні основи вивчення додавання і віднімання чисел. Теоретико-множинний підхід до дій додавання та віднімання. Аксіоматичний підхід до транзитивних дій. Підхід "Натуральне число як міра величини". Вивчення арифметичних дій в початковій школі.

Подобные документы

 • Знаходження основного способу, за допомогою якого здійснюється заміна віднімання додаванням. Сумування числа до зменшуваного, що протилежне від'ємнику. Особливість розгляду змісту перетворень. Проведення розв’язку рівняння і виконання його перевірки.

  конспект урока, добавлен 17.09.2018

 • Проведення уроку-аналізу тематичної контрольної роботи. Актуалізація опорних знань. Виконання усних вправ на запис суми у вигляді добутку, обчислення суми і знаходження модуля чисел. Формулювання і вивчення правила множення двох чисел з різними знаками.

  конспект урока, добавлен 20.09.2018

 • Поняття про спряжені комплексні числа та протилежні числа. Розв’язування квадратних рівнянь з від’ємним дискримінантом. Закони множення для дійсних чисел: переставний і сполучний. Приклади додавання, віднімання, множення та ділення комплексних чисел.

  реферат, добавлен 07.10.2010

 • Основоположна характеристика виконання переставної і сполучної властивостей додавання для будь-яких раціональних чисел. Провідна особливість використання атрибутів додавання для спрощення обчислень. Головний аналіз знаходження рівності суми виразів.

  конспект урока, добавлен 17.09.2018

 • Вивчення вектора, як одного із фундаментальних понять сучасної математики. Доведення відповідних теорем, щодо визначення векторів. Вимоги до операції віднімання векторів, та його множення на число. Поняття про аксіоматичний метод. Аксіоми та теореми.

  дипломная работа, добавлен 12.02.2013

 • Правила використання властивостей множення і додавання для спрощення обчислень. Принципи порівняння чисел за допомогою координатної прямої. Основи порівняння раціональних чисел як за допомогою координатної прямої, так і за допомогою правил порівняння.

  конспект урока, добавлен 24.09.2018

 • Розширення методів та побудова розв’язків контактних задач для пружного півпростору, просторових та плоских задач для пружних тіл, що містять порожнини, включення та розрізи, на основі теореми додавання розв’язків рівняння Лапласа та системи рівнянь Ламе.

  автореферат, добавлен 10.01.2014

 • Множення вектора на речове число. Упорядковані набори речовинних чисел. Додавання і множення векторів на число. Комплексний безкінечномірний векторний простір. Визначений скалярний добуток. Елементи векторного простору та поняття полей скалярів.

  реферат, добавлен 11.09.2011

 • Порівняльна характеристика раціональних і нераціональних чисел. Властивості протилежних і обернених чисел. Операції додавання та множення. Модуль дійсного числа. Поняття кореня та підходи до його розрахунку. Дії над степенями з натуральними показниками.

  методичка, добавлен 22.07.2017

 • Вивчення гніздових стекових генераторів, що обчислюють трансцендентні числа. Розгляд можливості моделей обчислень з різними обмеженнями щодо задання арифметичних функцій, дійсних чисел та дійсних функцій, а також зв’язки між класами дійсних функцій.

  автореферат, добавлен 30.07.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.